Nya specialister ska ge kunder råd inom hållbarhet

Skriven av Ingun Stray Schmidt

Många upplever att de saknar kunskap, data och goda råd för att ta rätt steg mot det gröna skiftet. Formue har nu anställt två hållbarhetsspecialister som ska hjälpa våra kunder identifiera sitt totala klimatavtryck – och hur de kan minska sin påverkan på ett privat och finansiellt plan.

– Med hjälp av bra data, som vi idag har allt bättre tillgång till, ska vi ge kunderna en överblick av deras totala avtryck ifrån privatlivet, deras finansiella portfölj och de verksamheter de äger och driver. Vi kommer också kunna hjälpa dem att identifiera vilka åtgärder de kan vidta för att reducera sitt klimatavtryck, säger Alexander Heiberg, chef Wealth Planning hos Formue.

Nyligen utökades Alexander Heibergs team med Fridtjof Wergeland och Philip Mitchell som kommer att vara Formues spjutspetsar inom hållbarhetsrådgivning.

– De ska hjälpa kunderna att utveckla och implementera strategier som bidrar till att det sätt de lever sitt liv på och det sätt de äger eller driver verksamheter på ska bli mer hållbart. På verksamhetsnivå handlar det om att kunna möta allt hårdare krav ifrån myndigheter och leverantörer, men också att kunna ta vara på möjligheter som öppnar sig, säger Alexander Heiberg.

Ledande centrum för hållbarhet och ägande

Philip Mitchell och Fridtjof Wegland blir en del av Formues center för hållbarhet och ägande som med värdefull expertis inom hållbarhet ska hjälpa kunder i både Norge och Sverige. I teamet ingår även Helena von der Esch, expert på rådgivning till ägare i familjeföretag.

Fridtjof Wergeland har tidigare arbetat som hållbarhetskonsult på PwC i Norge där han hjälpt företag med både hållbarhetsstrategier och rapportering inom området. Philip Mitchell har erfarenhet ifrån Carbon Intelligence, ett företag som hjälper verksamheter förstå sitt koldioxidavtryck och identifiera lösningar för att minska det. Philip arbetade som rådgivare mot finansbolag, en bransch han känner till väl efter att ha arbetat som förvaltare på både Schroders och AP-fonderna, samt aktiemäklare på J.P. Morgan och Lehman Brothers.


Specialister på hållbarhet: Philip Mitchell och Fridtjof Wergeland ska hjälpa kunder med rådgivning kopplat till hållbarhet.

Ser stor potential

– Det är tydligt att Formue har höga ambitioner inom hållbarhet. Jag ser fram emot min roll hos Formue, som omfattar rådgivning till kunder, hur vi arbetar med förvaltare men också utbildning av personal och vår externa rapportering. Jag tror att mina erfarenheter och den kunskap jag har med passar bra för rollen och jag ser fram emot att lösa världens största utmaning, säger Philip Mitchell.

Fridtjof Wergeland ser en spännande utveckling framför sig där Formue, med allt bättre tillgång till data, kommer kunna erbjuda mer skräddarsydda och kvalitetssäkrade ESG-portföljer till kunder med höga klimatmål.

– Jag ser en stor potential i att hjälpa kunderna med hur deras företag hanterar det gröna skiftet. Många medelstora företag har en orealiserad potential relaterad till just hållbarhetsmöjligheter, samtidigt som det finns en ökande risk hos de företag som inte tar en aktiv position i omställningen, säger Fridtjof.

Viktig katalysator i det gröna skiftet

Formue har sedan 2020 varit medlem i det norska näringslivsnätverket Skift. Där har Formue tillsammans med andra aktörer inom finansbranschen arbetat fram en standard för klimatrapportering som ska bidra med bättre beslutsunderlag. Förväntningen är att alla företag ska rapportera sina utsläpp av växthusgaser, ange mål för utsläppsminskningar och rapportera klimatrisker i linje med rekommendationer från Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD2). TCDE-rapportering ger företag kritisk viktig styrningsinformation om både risker och möjligheter i samband med övergången till ett lågutsläppssamhälle. Formue som bolag har per idag flera specifika mål, bland annat att reducera koldioxidavtrycket i kundernas portföljer med 50 procent innan 2030.

Läs mer om hållbarhet hos Formue här

Fridtjof Wergeland poängterar att finansbranschen är en viktig katalysator i omställningen och övergången till ett lågutsläppssamhälle.

– Investerare ställer allt högre krav på var deras pengar är placerade och att investeringarna bidrar till att driva näringslivet i en mer hållbar riktning, säger han och avslutar:

– Nu kommer det även hårdare regulatoriska krav, något som kommer göra det än mer tydligt vilka företag som verkligen bidrar i det gröna skiftet. Jag upplever att Formue är mån om en kontinuerlig förbättring och utveckling, både vad gäller tjänsterna till kunderna och hur företaget utvecklas internt. Hållbarhet är en viktig del av denna utveckling och jag ser fram emot att få vara med och utforma detta.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content på Formue

Ingun är ansvarig för innehåll och PR på Formue. Hon har redaktionellt ansvar för allt skriftligt material som publiceras på Formues blogg Insikt, samt rapporter som produceras av Formues marknadsavdelning. Hon är även koncernens presskontakt.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss