Planera för framtiden

Vår förmögenhetsrådgivning ger dig all typ av hjälp som omfattar juridiska frågor inom familjerätt och skatterätt. Vi utgår ifrån din situation för att trygga förmögenheten över generationer.

icon

Är du i behov av rådgivning och vägledning som privatperson eller företag?

Förbered nästa generation på bästa sätt

Har du planerat för ett generationsskifte? Kanske vill du att barnen tar över, kanske vill du sälja företaget externt. Hur vill du att generationsskiftesprocessen ska gå till? Våra specialister ger rådgivning och expertråd vid ägarskiften och vägleder och förbereder dig och din familj på hur förmögenheten ska föras vidare till nästa generation.

Läs mer

Skatterådgivning för dig som privatperson

Oavsett om du är anställd eller företagare kan det uppstå frågor kring den egna beskattningen, där kontakt med skattejurist kan underlätta. Vi hjälper dig med frågor om optionsprogram, förmånsbeskattning, skattemässig hantering av inkomster från styrelse- och konsultuppdrag, utlandsflytt och beskattning vid till exempel fastighetsförsäljningar.

Läs mer

Skatterådgivning för små och medelstora företag

Vårt expertområde är fåmansföretagsbeskattning. Vi har lång erfarenhet av rådgivning ifrån omstruktureringar, bildande av holdingbolag till kapitalvinstberäkning vid försäljning av aktier, och allt där emellan som rör fåmansföretaget.

Läs mer

Har du familjejuridiken på plats?

Vi går igenom din familjesituation och ser till att nödvändiga juridiska dokument finns på plats för trygghet vid livshändelser eller större förändringar. Från första lägenheten till samboskap och giftermål – men också vid händelser av livskriser som sjukdom, skilsmässa eller dödsfall. Våra specialister upprättar nya och ser över nuvarande juridiska dokument.

Läs mer

Träffa våra familjerättsjurister

Tillsammans med våra specialister inom familjerätt ser vi över din och din familjs situation. Vi ger kvalificerad familjerättslig rådgivning och skräddarsyr en familjerättslig plan för nuet och tiden framåt. Vi ser även över, utformar, upprättar och förvarar viktiga nödvändiga dokument inför framtida livshändelser och situationer.

 • Testamente
 • Gåvobrev
 • Framtidsfullmakt
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Samäganderättsavtal
Kontakta oss
formue

Möt våra specialister inom skatt

Området för skatterätt kan vara komplext och svårnavigerat, en komplexitet som gör det extra viktigt med rätt expertis. Hos oss får du hjälp av jurister som är specialister inom skatteområdet. De hjälper dig, din familj och ditt företag med skatterättsliga frågor och utvärderar och kartlägger din skattemässiga situation. Du får rådgivning som tar upp frågeställningar som omstruktureringar i ägarledda bolag, försäljning av hela eller delar av bolaget, hur ägandet bör se ut inför en börsintroduktion, att ta in nya delägare samt löpande beskattning av bolag och ägare.

 • Bolagsförsäljningar
 • Generationsskiften
 • Löpande skatterådgivning
 • Deklarationer
 • Kontakt med Skatteverket
Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster inom familjerätt och skatt?

För att kunna hjälpa dig behöver vi mer information om dig och din situation. Ta kontakt med oss så återkommer vi inom kort.

Våra familjerådgivare tar er till ett lyckat generationsskifte

Ett familjeföretag handlar om mer än lönsamhet. Här finns drömmar, passion och hårt arbete – och en dag ska det styras av någon annan. Kanske vill du att barnen tar över, kanske vill du sälja företaget externt. Om du har börjat fundera på en ägarförändring finns våra specialister nära som en diskussions- och sparringpartner.

Vi faciliterar en trygg generationsskiftesprocess och förstår de fördelar och utmaningar som finns i familjeföretag, eller andra tillgångar inom familjen. Vi använder oss utav väl utvecklade metoder för att trygga kommunikationen och för att alla ska känna sig sedda, hörda och med möjlighet att komma till tals. För oss är det viktigt att värna om relationer och att planera, kommunicera och leda en rättvis process för att undvika framtida konflikter. Vi tar oss tid att identifiera, strukturera och implementera effektiva styrningsstrukturer och med utbildnings- och karriärplanering vägleda nästa generations ägare i rätt roller i linje med önskemål och viljor. I de fall nästa generation inte önskar eller har möjlighet att driva familjeföretaget eller familjens tillgångar vidare når vår rådgivning ägarförändringar med externa ägare. Vi vägleder i ägarskiftesplanering och vilka förutsättningar och lösningar som finns ur ett skattemässigt och juridiskt perspektiv.

formue

Är du intresserad av våra tjänster inom generationsskifte?

För att kunna hjälpa dig behöver vi mer information om dig och din situation. Ta kontakt med oss så återkommer vi inom kort.