Sverige är Nordens innovationsdestination

Skriven av Formue

En färsk rapport visar att Sverige har korats till världens näst mest innovativa land, efter Schweiz och före USA. Trots pandemin har innovationstakten fortsatt att öka. Burenstam & Partners kunder har flera svenska innovativa företag i sina investeringsportföljer, både genom våra aktie- och private equity-lösningar.

I september publicerade World Intellectual Property Organizations (WIPO) sitt årliga globala innovationsindex. I rapporten bedöms innovationsnivåerna i 130 olika ekonomier med fokus på bland annat humankapital (summan av kvalifikationer, förmågor och kunskap som varje arbetstagare har), teknologi och kreativ produktion.

Trots att covid-19 har utlöst hälsomässiga och ekonomiska problem som kommer att ha långvariga konsekvenser, visar indexet att innovationen har blomstrat inom enskilda sektorer. Detta gäller särskilt branscher med fokus på teknologi, folkhälsa och miljö. Pandemin har också ökat intresset för näthandel, mobilitetslösningar, distansundervisning och hemarbete.

Rekordhöga nivåer

Före pandemin hade investeringar i innovation nått en rekordhög nivå. Bland annat ökade satsningen på forskning och utveckling (FoU) med 8,5 procent 2019 jämfört med föregående år. Det var stora frågor knutna till hur pandemin skulle drabba innovationsinvesteringarna när pandemin bredde ut sig över världen. Tidigare har negativa inverkningar på ekonomin lett till nedskärningar på detta område. Trots den mänskliga belastningen och den ekonomiska chocken till följd av pandemin fortsatte innovationsivern och de tekniska satsningarna att växa under 2020:

  • Utgifter för forskning och utveckling ökade med omkring 10 procent, där 60 procent av FoU-intensiva företag rapporterade en ökning.
  • Publicering av vetenskapliga artiklar ökade med 7,6 procent över hela världen.
  • Venture capital-avtal ökade med 5,8 procent.

Den snabba utvecklingen av vaccin mot covid-19 har bidragit till den tekniska framgången. Man hittar nio farmaceutiska företag i Boston Consulting Groups (BCG) årliga rankning av de 50 mest innovativa företagen i världen. Det är sex fler än året innan. Av de tio mest innovativa företagen hittar man bland annat Pfizer, som har utvecklat ett coronavaccin i samarbete med BioNTech.

Höga innovationsnivåer för Sverige

Innovationsindexet för 2021 visar att Schweiz toppar rankningen med en poäng på 65,5 av totalt 100. Strax efter hittar man Sverige, före USA. Schweiz och Sverige har legat i topp i detta index i över ett årtionde. Under de senaste tre åren har vi också sett USA och Storbritannien bland de fem mest innovativa länderna, men för första gången ser vi också Sydkorea komma in på listan.

I figuren nedan ser du listan över de tio mest innovativa länderna i världen. Som man kan se ligger även våra nordiska vänner Finland och Danmark högt upp.

Flera svenska företag inom it, kommunikation och hälsa

Teknologi, kommunikation och hälsa har stått för mycket av innovationen som skapats i Sverige de senaste åren. I våra globala aktielösningar har strax över tre procent investerats i svenska bolag inom dessa sektorer. Detta motsvarar omkring en miljard kronor. I kundernas portföljer hittar man bland annat teknikföretaget Hexagon, BioArctic, som utvecklar ett konkurrerande läkemedel för behandling av Alzheimers, telekomgiganten Ericsson och medicinteknikföretaget Xvivo.

Flera private equity-investeringar

Förutom att ha flera svenska företag i våra aktielösningar har vi också investerat i flera spännande svenska företag under flera år genom våra private equity-lösningar. Detta inkluderar företag som bland annat Spotify, Klarna, Zettle, Linas Matkasse och Revolution Race, för att nämna några.

Private equity har varit en viktig bidragsgivare i våra kunders portföljer över tid och vi gjorde våra första private equity-investeringar redan 2003. Du kan läsa mer om våra private equity-lösningar här.

Våra kunders investeringsportföljer består av över hundra olika fonder som har investerat i flera tusen företag över hela världen inom alla regioner och sektorer. Detta ger kunderna en bred exponering och god riskjusterad förväntad avkastning.

Vill du veta mer om Burenstam? Kontakta oss här.

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss