Har du kontroll?

Skriven av Michael Livijn

Formues chefsstrateg Michael Livijn listar fem punkter som du som investerare har kontroll över i tider med påtaglig marknadsoro och stora marknadsrörelser. Det pratas bland annat om portföljsammansättning, medvetenhet, att möta rubriksättningar och passiv- kontra aktiv förvaltning. Men vad är summan av kardemumman?

Med risk för att upprepa mig så har 2022 varit minst sagt motigt ur ett marknadsperspektiv. Det finns få saker som känns upplyftande i nuläget och hösten hittills har mest bestått av negativa faktorer som stigande inflation/räntor, inbromsning i den globala ekonomin, åtstramningar från centralbankerna, energikris, kriget i Ukraina och framförallt, fallande marknader. På detta har vi också nyhetsflödet, som förmedlar ovanstående. Där har det knappast heller varit särskilt muntert, och det är lätt att svepas med i all den negativitet som träffar oss via löpsedlar, nyhetsprogram och, på senare år, även sociala medier. Kort sagt, ska jag verkligen gå upp ur sängen idag?

Ja, det ska du. Världen kommer att snurra vidare även i dag. Och imorgon också för den delen. När det inte går som man tänkt eller förväntar sig infinner sig ofta en känsla av att inte ha kontroll, och här kommer vi till något som kan liknas vid pudelns kärna när det gäller din portfölj/investeringar i förhållande till marknadernas nycker. Det är vad du kan kontrollera respektive vad du inte kan kontrollera eller påverka. Hur gärna vi än skulle vilja det så ligger saker som inflationssiffror, centralbankernas nästa beslut, vinstutvecklingen, om räntan ska upp eller ned och en räcka andra drivkrafter för marknaden helt utanför din kontroll. Det spelar ingen roll hur mycket du försöker täcka allt, läsa mer eller göra allt större modeller för att förutspå riktningen framåt, marknaden är helt enkelt större än någon av oss (mer om att förhålla sig till informationsflödet här).

Den uppenbart retoriska motfrågan blir naturligtvis ”okej, vad kan jag då påverka? Är investeringar/en sparportfölj bara att hoppa i okänt vatten och hoppas på det bästa?” Nja, riktigt så är det inte. Det finns faktiskt saker du som investerare har kontroll över:

  • Portföljen i sig. Med det menar jag i första hand själva portföljsammansättningen, eller konstruktionen. Den utgår primärt från din långsiktiga risknivå, men också efter vad du har för behov av dina pengar, framtidsplaner etcetera. En portfölj som uppfyller detta, och som du är nöjd med i både upp- och nedgång, är troligen en bra portfölj.
  • Självkännedom och beteende. Att vara medveten om hur man reagerar och känner i olika marknadssituationer är en bra start. Hit hör det faktum att du inte kan påverka ovan uppräknade drivkrafter för marknaden.
  • Ett sidospår till ditt beteende/självkännedom är hur du förhåller dig till nyhets/informationsflödet, alltså hur du låter det påverka dig. Kom ihåg att din portfölj är betydligt mer långsiktig än nästa rubrik.
  • Du kan även påverka kostnaderna för portföljen, till exempel om du vill ha aktivt eller passivt förvaltade produkter, och vilken miljö den verkar i (ISK, depå, kapitalförsäkring etcetera).
  • Till sist, se portföljen som en av flera delar i din totala livssituation. Livet är mer än bara investeringar.

Punkterna ovan glider förstås in i varandra, fast i grunden handlar det om att hitta ett förhållningssätt till en marknad som från tid till annan kan vara mycket negativ eller rent av plågsam. Och ett första steg är faktiskt att veta vad jag själv styr över och vad som ligger utanför min kontroll!

Dela artikel

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss