En sak i taget

Skriven av Michael Livijn

Michael Livijn, Formues chefsstrateg, pratar om onsdagens räntebesked från Fed, centralbanker som snuttefiltar och att gå från stöd till åtstramning. Han kommer in på jobbet som centralbankschef, varför vi inte ska tappa fokus och om marknaden verkligen är rationell just nu.

Det sägs att marknaden inte kan hålla mer än en sak i fokus åt gången. Överdriven klyscha, javisst, fast givet den senaste veckan ligger det nog ett korn av sanning i påståendet. För sällan har väl en enskild händelse varit så löddrigt emotsedd som onsdagens (15/6) räntebesked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Världens centralbanker har dominerat marknaden sedan finanskrisen -08 och sällan har det väl varit så tydligt som nu. Den stora skillnaden är att om de tidigare varit en snuttefilt för marknaden (man brukar prata om ”The Fed put”, att de rycker ut med stöd så fort det börjar luta söderut i marknaden) så handlar det nu om det motsatta. Inflationen gör att räntorna höjs samtidigt som den massiva likviditeten som pumpades ut i systemet under pandemin nu ska börja dras tillbaka. Kort sagt, en situation som skiljer sig från vad vi varit vana vid under en lång tid.

Skiften från en regim till en annan är jobbiga för marknaden, och centralbanksomställningen i spåren av inflationen följer det mönstret. Jag ska villigt erkänna att jag tycker att allt stoj inför Fed-beskedet kanske var lite väl uppskruvat, men har också full respekt för att det är andra faktorer än bara spekulationer om de skulle höja 50, 75 eller till och med 100 punkter i spel. Under perioder med stor osäkerhet, och 2022 är hittills ett lysande exempel på en sådan, får ”börspsykologi” en större vikt och vi vet att vi inte är helt rationella som ekonomiska individer (läs mer här). Det gäller även på aggregerad nivå, det vill säga marknaden i stort och någonstans där har vi dagens situation med centralbankerna som vänt från stöd till åtstramning. Därav all nervositet inför Fed-mötet.

Med räntebeskedet avklarat lugnade sig situationen något och en del av de extrema rörelser vi såg framförallt på räntemarknaden under förra veckan reverserades till viss del. Centralbankerna kommer dock att stå i centrum under överskådlig framtid, inflationen är ett problem som faller på dessa att hantera. Den stora frågan är förstås om de lyckas balansera mellan agerande och kommunikation för att guida ekonomin (och marknaden) till en önskvärd mjuklandning eller om det mynnar ut i en lågkonjunktur eller ännu värre, ett stagflationsscenario med obefintlig/negativ tillväxt och hög inflation. Ett av problemen är att de inte styr över vissa saker, till exempel energi- och matpriserna, som ju ligger bakom en stor del av inflationssiffrorna. Att vara centralbankschef är onekligen ett av världens svåraste jobb i nuläget.

Samtidigt gäller det för dig, mig och marknaden att inte helt tappa fokus, den globala ekonomin och de finansiella marknaderna är mer än bara centralbanker. Och även om det negativa tolkningsföreträdet just nu dominerar så vill jag bara påminna att marknaderna i och med årets nedgång i både aktier och räntor (räntan har ju visserligen gått upp, vilket betyder lägre kurser) faktiskt prisat in en hel del negativa nyheter. I den bemärkelsen är marknaden ändå hyggligt rationell. Så även om vi just nu inte pratar om annat än styrräntor och förväntade höjningar av dessa så finns det en värld utanför denna diskussion. Se där, marknaden klarar av att ta mer än en sak i taget!

Text: Michael Livijn

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss