Halvårsrapport: Vad hände med räntor, aktier och avkastning?

Skriven av Michael Livijn

Med bara några dagar kvar av första halvåret gör Formues chefsstrateg Michael Livijn en återblick på de senaste månaderna. Hur har verkligheten matchat förväntningarna när det gäller avkastning, inflation, räntor och aktiemarknaden? Vilka resultat har vi sett hittills, och vad kan vi förvänta oss av det kommande halvåret?

Vill du få veckokommentaren skickad till din epost varje fredag? Klicka här

När vi nu går in för halvårslandning är det dags att slänga på oss de lite mer bakåtblickande glasögonen och titta på vad som faktiskt hände. I ”vanliga” fall är det ett visst slöseri med tid eftersom vi som investerare snarare vill veta/tro/hoppas på vad som händer framgent. Prediktionsvärdet av en bakåtblickande analys är begränsat. Eller? Med risk för att framstå som just bakåtsträvande anser åtminstone jag att dessa övningar ändå har ett visst värde, framför allt för att de ger perspektiv. Normalt är vi ju ganska upptagna av det som sker här och nu, samt den omedelbara dåtiden (kallas för recency bias, läs mer här), och ibland kan det vara värt att faktiskt stanna upp och skaffa sig lite perspektiv. Det ger troligen inte mer precisa insikter kring vad som komma skall, fast genom att titta på dåtiden får man ändå en bredare referensram. Mark Twains gamla klyscha ”History doesn’t repeat itself, but it rhymes” och den lite mer allmängiltiga “Den som inte läser om historien är dömd att upprepa den” har därmed en viss relevans.

Så vad handlade första halvåret 2024 om då? I korthet var det ännu ett exempel på hur förväntningar och verkligheten skiljer sig åt. Vi kom in i året på en våg av positiv avkastning under senhösten 2023 och marknaden såg framför sig en ekonomisk inbromsning, fallande inflation samt maffiga räntesänkningar från centralbankerna. Utfallet blev dock ett annat, på den ekonomiska fronten tuffade det på rätt bra, faktum är att det gick riktigt bra, så bra att de väntade räntesänkningarna sköts på framtiden. Makrobilden var så pass stark att även marknadsräntorna tog hinten och steg, vilket marknaden alltså inte hade på bingobrickan vid årets början. Rädslan för att inflationen skulle ta fart med en starkare ekonomisk utveckling var definitivt närvarande. Trots detta ångade aktiemarknaden på ordentligt under första kvartalet, medan de flesta ränteslagen hade uppförsbacke på grund av de stigande räntorna. Vad som också präglade perioden starkt var det nästan överoptimistiska sentimentet, eller humöret, där i princip alla nyheter tolkades positivt, oavsett om de var bra eller dåliga. I ett sådant läge är det svårt att ändra riktning även om de flesta marknadsaktörer naturligtvis är medvetna om att en vändning för eller senare kommer.

Och som på beställning gjorde den entré under april, då marknadssentimentet föll kraftigt på oro för att den starka makrobilden kanske till och med skulle innebära räntehöjningar från den viktigaste centralbanken av dem alla, amerikanska Federal Reserve. Vips blev det en sättning på de globala aktiemarknaderna och det goda humöret var som bortblåst. Som vanligt när det sker stora rörelser tar det ett tag innan dammet har lagt sig och en ny riktning kan tas ut. Jag hävdar återkommande att marknaden är en ”drama queen” och jag är beredd att än en gång hävda det både vad gäller uppgången i januari till mars och nedgången under april. Perioden efter det har till stor del präglats av en mer sansad optimism, och de uppgångar som skett under dessa två månader har också varit mer modesta. Dock kvarstår det faktum att globala aktier hittills i år levererat en avkastning på 16 procent, svenska aktier på drygt 10 procent, vilket förstås är ett mycket starkt halvår. På räntesidan har det varit en mer blandad giv på grund av de stigande räntorna, de mer ”säkra” ränteslagen som statsobligationer och Investment grade (företagsobligationer med hög kreditvärdighet) är svagt minus medan de med högre risk som High yield (låg kreditvärdighet) och tillväxtmarknadsobligationer är enstaka procentenheter plus.

Med detta perspektiv, blir vi något klokare kring hur det andra halvåret kommer att spela ut? Nja, kanske inte, men vi kan i alla fall konstatera att mycket av de goda nyheterna redan ligger i kurserna givet utvecklingen i framför allt aktier. Kom ihåg att uppgången, med undantag för april, faktiskt startade redan i slutet av oktober förra året. Möjligen är det en slutsats att moderera sina förväntningar inför resten av året. Å andra sidan, marknaden har ju överraskat förut, vilket var precis vad skedde under första halvåret!

Veckobrevet tar nu sommaruppehåll och är tillbaka i början av augusti. Jag önskar alla läsare en riktigt fin sommar!

Testa om vi är rätt partner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss