Har du koll på humöret?

Skriven av Michael Livijn

Marknadens sentiment (dess humör) kan variera stort och påverkas av allt ifrån nyheter till svängningar mellan rädsla och girighet. Men hur har humöret sett ut den senaste tiden och vad bör du som investerare hålla extra koll på? Vår chefsstrateg Michael Livijn dyker ner i detta – och listar tre funderingar!

Vill du få veckokommentaren skickad till din epost varje fredag? Klicka här

I skrivande stund är det tendenser till plusgrader och faktiskt sol, fast det är klart att våren så som den hittills har varit kan få den mest gladlynte att bli ganska mulen. Annat har det varit på marknaden, där humöret under början av 2024 nått nästan stratosfäriska höjder. Det brukar ju bli så när riktningen är uppåt, och speciellt när det är upp mycket. Vilket onekligen det första kvartalet och en bit in i april varit ett exempel på. Det är knappast första gången jag tar upp det mycket flyktiga sentimentet som ämne, likväl tycker jag det är ett viktigt tema som ständigt behöver påminnas om, eftersom vi aldrig lär oss. Då menar jag gruppen, eller aggregatet, investerare och inte enskilda individer (som till exempel du, käre läsare). Med det överstökat, låt oss titta lite på hur det sett ut i år, men också sedan starten på 2022:

Källa: Macrobond

Plottrig graf? You bet! Det finns otaliga sätt (och indikatorer) för att försöka mäta sentimentet, eller humöret, på marknaden. Ett av de mest vanliga är att försöka fånga om det fear (rädsla) eller greed (girighet) som råder på marknaden. Är efterfrågan på ”junk bonds” hög är girigheten troligen stor då dessa är mycket riskfyllda investeringar, är efterfrågan på ”safe havens” (säkra hamnar) hög så styr rädslan. Genom att mäta ett antal av dessa komponenter och aggregera dem (total) får vi ett mått på om det är fear eller greed som råder. Som framgår tydligt av grafen har perioden sedan slutet av oktober förra året dominerats av girighet, framför allt via komponenten ”momentum”. Den mäter hur långt ifrån sitt glidande medelvärde ett index (i det här fallet S&P 500 i USA, med ett glidande medelvärde på 125 dagar) befinner sig. Kort sagt är det många som svepts med av den stigande marknaden och köpt, eller köpt mer, aktier. De två senaste veckorna har dock inneburit lite motstånd och humöret har fallit kraftigt, i huvudsak via nämnda momentum-komponent. Totalen har därmed fallit från en rekordhög notering i slutet av mars till under noll idag, vilket innebär att rädsla råder i marknaden. Som också framgår tydligt var 2022 präglat av rädsla med få noteringar över noll, 2023 lite mer positivt.

Ett par funderingar kring sentimentet och dess flyktighet:

  • Jag har åtskilliga gånger kallat marknaden för en ”drama queen”, och det står jag fast vid. Humörsvängningarna ovan är både kraftiga, snabba och drivs till stora delar av momentum-komponenten, alltså flockbeteendet. Det innebär att rörelserna på marknaden överdrivs, oavsett riktning.
  • Vi har som investerare en stark tendens att påverkas av recency bias (läs mer om detta här), alltså det som hänt i närtid. Det gör oss sårbara när saker och ting ändras, man vill som investerare gärna hänga kvar i det som varit. Speciellt om det som varit har varit bra.
  • Flyktighet är det centrala begreppet. Sentimentet, eller humöret, kan vända på en femöring och sannolikheten att förutse det är i princip noll. I och med att våra känslor och instinkter är starka är det en cocktail att hantera varsamt, det är lätt att svepas med. Det är kanske inte så enkelt att ändra på ditt känsloliv och/eller beteende i investeringssammanhang, fast vad jag vill trycka på är att du är medveten om att vi har dessa inbyggda brister.

När det kommer till portföljen är jag en stark förespråkare för att inte komplicera saker och ting i onödan. Sentimentet är på så sätt lite lurigt eftersom det är känslobaserat. Det är lättare att påverkas om marknaden faller, folk i din närhet pratar om det och mediabruset är apokalyptiskt (eller tvärtom) än om det historiska p/e-talet för globala aktier ligger i den nedersta (eller översta) percentilen. Torra datapunkter framkallar sällan några större känslosvall. Därför vill jag vända lite på resonemanget: har du en portfölj som är diversifierad och uppbyggd utifrån dina långsiktiga preferenser och behov behöver du inte ryckas med när sentimentet svänger. För det enda du kan vara säker på att det även i framtiden kommer ske. Personligen längtar jag bara efter en svängning i sentimentet just nu; lite vårkänslor skulle inte sitta fel!

Testa om vi är rätt partner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss