2020 – dessa trender påverkar ekonomin!

Skriven av Formue

Att det går trender i det mesta är det ingen tvekan om. Men något som har en enorm effekt på allt vi gör, är världsekonomin. Vad är det egentligen som driver den och var sker de största trenderna? Vår chefsekonom Rose Marie Westman listar vilka trender vi ser framöver. I hennes dagliga arbete ingår framförallt att omvärldsbevaka stormakter så som Kina, USA och Europa som har stor påverkan på världsekonomin för att kunna analysera viktiga händelser.

Vad kommer påverka ekonomin mest under 2020?

– Vad gäller placeringar är New York-börsen det absolut viktigaste som påverkar andra aktiemarknader. Det är en enorm dominans av den amerikanska marknaden. En stor pågående trend de senaste 30 åren som vi kan se är de låga och fallande räntorna. Vi ser en stark trend kring låga räntor och låg inflation. Detta påverkar prissättning av alla tillgångsslag. Det viktigaste för 2020 är diversifierade placeringar. Under 2019 såg vi en stark avkastning i alla delar. Det var ett helt fantastiskt år och det är viktigt att vara ödmjuk inför 2020. Efter en sådan stark marknad är det dyrt och då ska man inte lägga alla ägg i samma korg.

Hur mycket påverkar trender och omvärld just ekonomiska trender?

Vi ser framförallt fem stora pågående trender just nu.


1. Svag industrisektor på många ställen

Allra tydligast är det i Tyskland inom bilindustrin. Hur vänder man den utvecklingen? Det är till exempel få elbilar som är riktigt bra och då blir det ett incitament för många att vänta. Därför blir det dålig fart. Elektriska bilar kräver färre delar, det finns 10 000 i en bensinbil, och 1200 delar i en elbil. Dels kräver det mindre tid att sätta ihop och mindre underhåll.


2. Stora strukturella förändringar, framförallt inom e-handeln

Traditionella stora konsumtionsföretag klarar omställningen olika bra. I USA har Walmart klarat sig bra, medan andra inte gjort det. Har man en stark ekonomi brukar strukturella skiften ske utan att ha påverkan på ekonomin. Utgångsläget för 2020 är att många av västvärldens länder har i bästa fall en sidgående konjunktur; 1 procent tillväxt för BNP i Europa och 2 procent i USA. Går det under de här nivåerna blir det svårare att göra de omställningar som just nu pågår under ytan


3. Förändrade konsumtionsmönster hos den unga generationen

De är runt 35 år nu och för första gången har sämre levnadsstandard än vad deras föräldrar hade i samma ålder. Det är första gången sedan efterkrigstiden som detta sker och det påverkar konsumtionsmönster. Lönerna är visserligen högre, men man måste lägga mer pengar på boende och då får man mindre pengar till konsumtion. Den stora ekonomin i USA är 70 procent konsumtionsdriven, och något som drivit tillväxt. Värderingar kan skifta också. Kan man inte uppnå samma saker som sina föräldrar, kanske man satsar på annat än varor och mer på upplevelser.


4. Minskade investeringar

En till trend som kan vara en förklaring till den låga tillväxten under 2019 är att investeringar minskar. Företagens investeringar går till mjukvarusatsningar och till att bygga nya fabriker. Satsar man på det behövs inga kapitalvaror och det smittar till andra länder. Olika länder har olika behov. Kina är till exempel beroende av höga investeringar. Gemensamt för alla i det här läget är att om man ska få högre fart, då måste man satsa mer på investeringar. Om företag inte är lika benägna, måste länderna satsa på infrastruktur. Med så låga räntor borde de göra det. Det är enormt fördelaktigt. I Tyskland har man gjort satsningar på att avveckla kärnkraft, och de satsar på kol, och förnybara satsningar för 40 procent av sitt energibehov. Det ger investeringar. Det finns andra saker så som laddningsstolpar och 5G. Med politiskt vilja går det att skynda på.


5. Miljö och hållbarhet

På World Economic Forum i Davos kom man just fram till att de fem största riskerna nu på 10 års front är alla miljörelaterade. Generellt, kommer vi se ett driv in i gröna obligationer som har ett klimatsyfte. Det har börjat växa framförallt i Sverige och Frankrike, som ligger långt framme. Efterfrågan på gröna obligationer är väldigt hög så det kommer vara en bra marknad för de som vill satsa miljömässigt. EU:s har nu som första aktör tagit ett grepp om gröna investeringar som båda är positiva för miljön och en bra riktning för företagens investeringar.


Ser du någon risk inför året?

– Det finns en viss osäkerhet. Om jag skulle sätta siffra på det är det 40–50 procent risk att vi inte kommer upp i 1 procent tillväxt i Europa och 2 procent tillväxt i USA. Då det är presidentval i USA, kan det var svårt att lansera satsningar under året med en tudelad kongress. Dessutom gav marknaden hög avkastning under 2019, trots att vinsterna inte växte. Ett sådant scenario kan vi inte upprepa i år. Historiskt har företagen blivit bättre på att parera nedgångar i en konjunktur.

Om optimismen återvänder bland företagen och konsumenter då kan det bli bättre, jag skulle säga att det är 20–30 procent sannolikhet att vi får en bättre utveckling. Om USA lyckas få upp tillväxten över 2 procent kommer det hjälpa resten av världen. Det finns också förhoppningar om att tillväxtländerna, framförallt Asien och Latinamerika, får en bättre tillväxt det här året. Uppfylls det tillsammans med att USA går bra då får Europa hjälp. Det är det positiva scenariot.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss