Skatt

Är förmögenheten organiserad på bästa sätt utifrån ett skatteperspektiv?

Efter att ha arbetat med förmögna kunder i Skandinavien under lång tid har vi god erfarenhet av att organisera förmögenheter. I vårt nätverk finns specialister på skatt, arv och generationsskifte. Som en del av förmögenhetsplaneringen kan du få en kartläggning och en värdering av din skattemässiga och juridiska situation. Här är några viktiga områden inom skatt som vi alltid fokuserar på för våra kunder för att säkerställa en bra struktur:

Investering ur ett skatteperspektiv

Hur du väljer att göra dina investeringar kan ha stor betydelse för din skattekostnad. Det finns olika sätt och valet mellan dessa beror bl a på dina avkastningsmål, vilka slags tillgångar du investerar i och tidshorisont på investeringarna.

 

Om dina investeringar ligger inom en vanlig värdepappersdepå betalar du kapitalskatt (vanligtvis 30%) på ränteintäkter, aktiebyten, kapitalvinst och utdelning. Ett annat alternativ är att dina investeringar är förvarade i ett investeringssparkonto (ISK). Då betalar du en årlig schablonskatt, fn 0,453%, på värdet av dina investeringar.

 

Du kan också ha dina investeringar i en kapitalförsäkring. Det betyder att investeringarna förvaras i en försäkring hos ett försäkringsbolag. Denna beskattas på samma sätt som ISK med en årlig schablonskatt som fn är 0,453% på värdet av dina investeringar.

Ägarlett företag – drar du fördel av din skattesituation som delägare

För delägare i onoterade bolag där ägandet är samlat till en mindre eller en aktiv ägarkrets kan de så kallade 3:12-reglerna/fåmansföretagsreglerna gälla. Reglerna ska förhindra att arbetsinkomster tas ut som lägre beskattade kapitalinkomster i form av utdelning eller vinst när de egentligen grundar sig i ett arbete. Reglerna kan upplevas komplicerade och kräver att du tar ställning till om du ska vara aktiv eller passiv som delägare, kvalificerade andelar, vad är egentligen ditt gränsbelopp, lågbeskattad utdelning. Skatten kan variera mellan 20 % till närmare 55%* efter slopad värnskatt.

 

Vi använder skattespecialister till att bedöma hur våra kunder bäst kan använda sig av dessa regler. Hur stor utdelning du som fåmansföretagare ska ta beror dels på hur stort utdelningsutrymme som finns i ditt bolag och dels hur du som ägare av bolaget blir beskattad.

Boka din rådgivning idag.

Vill du lära dig mer? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom kort.