Viktiga dokument

Har du viktiga dokument som dina närmaste behöver om det skulle hända dig något?

Till exempel testamente, framtidsfullmakt, äktenskapsförord och aktieägaravtal? Om du väljer att inte upprätta särskilda dokument så kommer allmän lagstiftning att tillämpas. Vad innebär det för dig och din familj?

Testamente – vad händer utan det?

Arvet fördelas rent värdemässigt. Lagen säger inget om vem som ska ärva vad eller hur man ska enas om fördelningen.

“58% av dem som tar vårt test har inte kontroll över viktiga dokument”

Varför bör du ha ett testamente?

För att undgå bråk om fördelningen, värderingen eller om något ska säljas eller inte i sammanhang med arvsuppgörelsen. Om ni inte vill att barnen ska ärva lika mycket, eller om den ena har barn från ett tidigare förhållande (särkullbarn) och ni vill att alla barnen ska ärva lika mycket. Om andra än barnen ska ärva, t.ex. barnbarn, sambo eller andra man vill tillgodose. Ge sambo eller ny maka/make eller andra nyttjanderätt till t.ex. bostad/sommarstuga. Klausul om enskild egendom, det enda sättet att se till att barnen äger de ärvda medlen enskilt.

Framtidsfullmakt – vad händer utan det?

Om du inte längre kan tillvarata dina egna intressen får du en god man som står under kommunens tillsyn.

Varför bör du ha en framtidsfullmakt?

Bestämma själv vem som ska fatta beslut för din räkning. I en framtidsfullmakt kan du själv bestämma hur dina intressen ska tillvaratas.

Äktenskapsförord – vad händer utan det?

Enkelt uttryckt delas allt som makarna äger vid en skilsmässa. Bara det som är enskild egendom kan hållas utanför delningen.

Varför bör du ha ett äktenskapsförord?

Säkra dina tillgångar och undvik konflikt vid en eventuell skilsmässa.

Viktiga dokument för företagare

  • Aktieägaravtal
  • Partneravtal
  • Lånedokument

Vi hjälper dig få de dokument du behöver ha på plats, och går också igenom med jämna mellanrum om det är dags att ändra något. Det kan vara väldigt skönt att veta att era värden fördelas såsom ni önskar och inte bara efter standardmallen.

Boka din rådgivning idag.

Vill du lära dig mer? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom kort.