Vinstbonanza

Skriven av Michael Livijn

Vi har lämnat årets första kvartal och rundar av bolagens rapportering. Trots den stigande räntemiljön har försäljningen ökat och marginalerna förbättrats på andra sidan Atlanten, vilket har förvånat många. Men vad är den verkliga drivkraften bakom den här framgången? Hur påverkar detta utsikterna för marknaden för resterande delen av året?

Vill du få veckokommentaren skickad till din epost varje fredag? Klicka här

Av alla drivkrafter för marknaden har det väl vid det här laget framgått att jag hyser en speciell vurm för bolagens vinster. De representerar i slutänden det värdeskapande som sker i näringslivet, och därmed den avkastning du som investerare får ta del av. Dels via utdelningar, och för företagsobligationer, kuponger. Aktiekapitalet i ett bolag delar dock oftast inte ut hela vinsten, en del av den stannar i bolaget för investeringar för att på så sätt hålla konkurrenskraften uppe. Sköter bolaget sina kort väl väntar tillväxt och i förlängningen högre vinster, något som i sin tur oftast ger ett positivt utslag på aktiekursen.

Vinsterna redovisas ofta på kvartalsbasis och vi håller nu på att runda av rapporteringen för det första kvartalet. Som vanligt ligger en hel del fokus på hur det går i USA (indexet S&P 500), vilket inte är så konstigt eftersom landet utgör drygt 60% av ett globalt aktieindex. Vad som sker där påverkar således riktningen för hela tillgångsslaget aktier. Hur har då bolagen presterat under första kvartalet i år? Kul att ni undrar! Svaret på den frågan är ”riktigt hyggligt”. När 80% av bolagen i USA nu har rapporterat slår 77% vinstestimaten, fast bakom den siffran ligger det en liten brasklapp. Tack vare hyperaktiva, och troligen även hypereffektiva ”investor relations”-avdelningar är snittet de senaste 10 åren 74%, så det kommer knappast som en överraskning att resultaten är bättre än väntat. En del annat är dock värt att notera:

• Försäljningstillväxten är god, 4,1% hittills för första kvartalet. Vinsten i sig kan ju uppnås på olika sätt, till exempel via nedskärningar, vilket i grunden inte är lika attraktivt som att öka försäljningen.
• Marginalerna ökar också, vilket är lite av en (positiv) överraskning eftersom högre räntor tynger balansräkningarna. Hela 78% av bolagen i USA slår marginalestimaten.
• Vi kommer dock inte runt det faktum att ”Magnificent 7”-bolagen, de sju största, står för nästan hela vinsttillväxten under första kvartalet, resterande 493 bolag levererar oförändrade vinster i årstakt (relativt Q1 2023).
• Vinstförväntningarna håller också upp väl. Normalt brukar de revideras ned när ett nytt kvartal tar vid, och om det historiska snittet är något att gå på borde andra kvartalets vinster nu reviderats ned med 1,9%, vilket inte skett. Även siffrorna för helåret (9% vinsttillväxt) håller sig relativt konstanta.

Så, allt frid och fröjd? Nja, det är sällan något är utan brister. Bredden på vinsterna, att 7 bolag nästan ensamma står för tillväxten (och för den delen kursökningen) i S&P 500 är knappast långsiktigt hållbart. Förväntningarna framåt på marknaden är att detta kommer att ändras under resten av året, och att övriga bolag succesivt kommer att öka sin andel av vinsttillväxten för att under fjärde kvartalet står för hälften av den förväntade vinsttillväxten. Vilket i och för sig fortfarande är en viss slagsida mot de 7.

En sak som förvånat marknaden lite är att det högre ränteläget inte fått större genomslag på vinstsidan, och i de 7:s fall handlar det delvis om att de generellt är lågt skuldsatta, och de lån som finns har lång löptid. Till viss del gäller detta även övriga 493 bolag, i alla fall på skuldsidan. Tittar vi ”under” S&P 500, alltså på lite mindre bolag än de 500 största, är bilden en annan. Mindre bolag med sämre tillgång till obligationsmarknaden är mer utlämnade till bankerna för sin finansiering, som ofta sker till högre, och rörliga, räntor. Tudelningen gäller alltså inte bara för S&P 500, utan också mellan stora och små bolag. Den övergripande bilden är ändå att första kvartalet blev ett bra kvartal vinstmässigt, och håller estimaten för resten av året uppe är det positiv drivkraft för aktier. Kom bara ihåg att det är knappt 8 månader kvar…

Ladda ned vår guide om investeringsbeteende, känslor och risk


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss