Vi välkomnar Helena von der Esch och Michael Ryderstedt!

Skriven av Caroline Lundh

Burenstam & Partners fortsätter att växa och har rekryterat Helena von der Esch till rollen Wealth Planning och Head of Sales & Relations, och Michael Ryderstedt som förmögenhetsrådgivare. Duon stärker upp teamet på Nybrogatan i Stockholm och den femåriga expansionsfasen man just nu befinner sig i.

– Vi är otroligt stolta över att Helena och Michael har valt att börja hos oss. Helena har en unik erfarenhet och kompetens inom rådgivning till ägare inom styrningsfrågor och generationsväxling och Michael har en gedigen erfarenhet av att vara bollplank och rådgivare till förmögna familjer och entreprenörer i både Sverige och Norge, säger Ola Arvidsson, vice vd Burenstam & Partners.

I februari blev det officiellt att Burenstam & Partners valt att stärka upp ägarstrukturen genom att välkomna två nya minoritetsägare i bolaget. Tidigare i år gick man även in i en offensiv expansionsfas som beskrivs med en femårsplan och som bland annat innebär att man startat en gedigen rekryteringsprocess.

I samband med detta har Helena von der Esch rekryterats ifrån Grant Thornton Sverige till rollen Wealth Planning. Helena är specialiserad som rådgivare till ägare i familjeföretag i frågor kring generationsskiften och styrningsstrukturer. Hon har även sedan tidigare många år som marknadschef i ägarledda företag inom förlagsbranschen bakom sig. Närmast kommer Helena från rollen som affärsrådgivare hos Grant Thornton.

– Jag har beundrat Burenstam & Partners så länge de funnits för att de vågat ta en annan position och jag har alltid känt ett högt förtroende för rådgivningen man ger sina kunder. Det är sällan man ser en så konkret och välarbetad plan för var man vill vara om fem år vilket jag tycker tyder på en stark vilja att växa. Dessutom kan man ju inte låta bli att bli inspirerad av kvinnor som startar och utvecklar företag och skickliga ledningar som har förmågan att ta planen vidare in i framtiden. Instinktivt kände jag att ville vara en del av detta arbete.

Rollen Wealth Planning är ny hos Burenstam & Partners och Helena kommer även att ha rollen Head of Sales & Relations.

– Jag har arbetat med ägare till företag i alla storlekar, gamla såsom unga företag i alla typer av branscher. Det finns en komplexitet i den framtida strategiska inriktningen som vi behöver vara ödmjuka inför men får inte missa att agera för det. Jag ser mycket fram emot att arbeta med ett hållbart rådgivningsarbete om något så laddat som pengar, för en förmögenhet rätt planerad är i första hand en möjlighet till frihet, trygghet, förverkligande och avtryck, säger Helena von der Esch.

Michael Ryderstedt tillträder rollen som förmögenhetsrådgivare hos Burenstam & Partners. Han kommer närmast ifrån SEB-koncernen där han på SEB i Oslo bland annat arbetat med kapitalförvaltning mot institutionella kunder och med en heltäckande finansiell rådgivning kring större familjeägda förmögenheter inom segmentet Family Office. De två senaste åren har Michael varit en del av SEB i Stockholm i rollen som Private Banker.

– Det känns otroligt spännande att komma in i det skede Burenstam & Partners befinner sig i nu. Att man har ett mål om att växa och att få vara med på den tillväxtresan framåt. Man har ett väldigt gott rykte i branschen, både specifikt vad gäller förvaltningen och även generellt som rådgivare.

– Jag tror starkt på Burenstams filosofi kring rådgivningen som innebär att man lyfter blicken från att enbart fokusera på den finansiella portföljen och istället utgår från vad kunderna har för verkliga mål, både för sitt eget liv och för nästa generation. Med det som utgångspunkt kan vi vara rådgivare åt kunderna på en helt annan nivå. Att man även är oberoende i rådgivningen gör att man undviker risken för intressekonflikter när det gäller val av förvaltare. Det sammantaget skapar fina förutsättningar för att kunna vara helt objektiv i rådgivningen.

Dela artikel

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss