USA påverkas negativt av den ökande osäkerheten

Skriven av Formue

Övergripande

PDF: Marknadsbrev januari 2019

När vi påbörjar 2019 har USA följt upp mötet vid G20 i december med konkreta förhandlingar med Kina om ett nytt handelsavtal. Båda sidor bekräftar att förutsättningar föreligger men inga detaljer finns ännu om vad detta innebär.

Samtidigt gör Nordkoreas ledare Kim Jong Un en blixtvisit hos Kinas president Xi vilket tyder på att Kina samtidigt förbereder en plan B om förhandlingarna inte når ända fram. På hemmaplan har Trump sett till att sätta krokben för finansieringen av statsbudgeten vilket inneburit att delar av statsapparaten har varit stängd sedan strax innan jul. Trump har begärt 5 mrd USD för att bygga en ny del av muren mot Mexico. Trump satsar högt på att detta är en vinnande strategi för att bli omvald president 2020 men vissa republikaner är inte lika övertygade. Stängningen av myndigheter kostar i form av lägre BNP, uppskattningsvis -0,1 % per vecka i ett läge där utsikterna för amerikansk BNP 2019 redan är försvagade.

Den största risken för EU på kort sikt är att Storbritannien lämnar utan ett utträdesavtal den 29 mars. Det är default läget om det föreslagna avtalet förlorar i den senarelagda omröstning den 15 januari. Osäkerheten om alternativen till en hård Brexit, kan komma att bestå hela vägen fram till utträdesdatumet. Det finns en framväxande opinion för en ny folkomröstning men även för en linje som menar att ett utträde utan avtal ingick i den första folkomröstningen som hölls 2016. Väldigt få politiker tycks lyssna på näringslivets varningar om stora ekonomiska konsekvenser vid en hård Brexit.

Som vi förväntade höjde Riksbanken räntan med 25 räntepunkter i december vilket stärkte kronan med +1 %. Höjningstakten framöver kommer enligt Riksbankens egen prognos vara extremt försiktig med bara en ytterligare höjning under 2019. Med en troligtvis fallande tillväxttakt i Sverige under 2019 blir det en tuff utmaning att fortsätta höjningarna de närmaste åren.

Aktier

December blev en dramatisk börsmånad med stora slag och en global nedgång på -7 % i lokala valutor. Bland de värst drabbade var USA med en nedgång på -9 % och Japan -10 %. Kina klarade sig bättre med en nedgång på -4 %. I Stockholm var kurserna -6 % lägre. Året som helhet slutade på +3 % i svenska kronor för USA till följd av +7 % starkare dollar och med -5 % i Stockholm och -8 % för tillväxtländerna och Europa. I början på året har börskurserna delvis återhämtat sig på de nya återhållsamma signalerna från FED och de inledda förhandlingarna om nytt handelsavtal mellan Kina och USA.

Positivt

+ Lägre oljepris är positivt för global konjunktur
+ Kina ökar stimulanserna av ekonomin

Negativt

– Ökad osäkerhet riskerar att minska global tillväxt
– Den åtstramande penningpolitiken i USA medför lägre tillväxt under 2019

Slutsatser

Om ett nytt handelsavtal med Kina lyckas är det en positiv signal för den globala tillväxten. De flesta indikatorer pekar dock mot lägre tillväxt i Kina, Europa men även i USA. Handelsdispyten har skadat global tillväxt under 2018 och det är svårt att se en snabb återhämtning till följd av ett nytt avtal på kort sikt. Tilltron till den ekonomiska politiken i USA har minskat med de lägre tillväxtutsikterna och det ökande budgetunderskottet. Det mesta pekar därför mot en mer uthållig nedgång i globala investeringar. Vi rekommenderar fortsatt undervikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering och en kortare räntebindning i obligationer jämfört med normal allokering.

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer överviktas obligationer med kort räntebindning. Övervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Övervikt

Svenska aktier: Underviktad exponering mot svenska aktier. Undervikt

Globala aktier: Underviktad exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Undervikt

Sämre tillväxtutsikter och stora börsfall under december medförde en fortsatt nedgång för långa statsobligationer i framförallt USA. Nedgången för amerikanska 10-åriga räntan blev -35 räntepunkter, för Tyskland -8 och Sverige -3 punkter. Räntehöjningarna från FED och Riksbanken med 25 punkter mottogs negativt av respektive aktiemarknad. Det finns en påtaglig risk att tillväxten i båda länderna blir tydligt lägre 2019 därav det negativa mottagandet. Företagsobligationer med sämre kreditkvalité uppvisade negativ avkastning under december med -1 %.

Osäkerheten om tillväxtutsikterna för 2019 förstärktes under december samtidigt som signalerna från FED var fortsatta höjningar även under 2019. Även brentoljan fortsatte kraftigt ned och förstärkte bilden av en förestående konjunkturavmattning. I början på januari har FED chefen Powell mjukat upp retoriken kring höjningar och säger sig nu vara beredd att avvakta och invänta konjunkturdata för 2019. Även påbörjade förhandlingar om nytt handelsavtal mellan Kina och USA har tolkats mycket positivt under inledningen av januari. Dollarförstärkningen kom av sig under december, förstärkningen för helåret blev +4 % mot euron och +7 % mot kronan.

PDF: Marknadsbrev januari 2019

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss