Ukraina, scenarier och marknaden

Skriven av Michael Livijn

Formues chefsstrateg Michael Livijn pratar om en ny fas för kriget i Ukraina och hur det kan påverka marknaden. Han målar upp tre olika scenarier för tiden framåt och pratar utifrån det om positiva kontra negativa triggers för marknaden – finns det hopp med Ukrainas framgångar, och hur kan det påverka energipriser, inflation och räntor?

Kriget i Ukraina må ha halkat ned något i nyhetsflödet, likväl påverkar det på många plan, bland annat kan de senaste veckornas elprisexplosion och energikris i Europa delvis härledas till konflikten. Ukraina har sedan invasionen inleddes i slutet av februari kämpat för sin överlevnad mot en på pappret överlägsen motståndare men har ändå överraskat många bedömare. Stödet från väst i form av materiel, utbildning och underrättelser har förstås hjälpt till, och ukrainarna har visat sig kunna åstadkomma stor effekt trots relativt begränsade resurser. Kostnaden har varit hög för Ukraina, mycket hög, vilket är lätt att glömma bort då kriget för många är just nyhetsrapporteringen.

Den senaste veckan har kriget återigen hamnat lite högre upp i media då Ukraina gått på offensiven. Det som på engelska kallas ”the fog of war” är dock allestädes närvarande och självklart ska man behandla information från slagfältet med stor försiktighet då situationen där är minst sagt flytande. Av det som framkommit de senaste dagarna ser det ändå ut som om Ukraina till stora delar befriat Kharkiv-regionen (i norr) samtidigt som man fortsätter offensiven i Kherson-regionen (i syd). Ryssland ser ut att ta stora förluster både i manskap och materiel. Det är därför möjligt att kriget har gått in i en ny fas, och frågan är förstås hur det kan påverka marknaden? Geopolitik är som tidigare tagits upp i denna publikation (klicka här, skriven några dagar innan Rysslands invasion) mycket svårt att förhålla sig till. Däremot kan man resonera i olika scenarier och i och med Ukrainas offensiv kring möjliga effekter på marknaden:

  • Ukraina behåller tempot i offensiven, Ryssland fortsätter att förlora ockuperat territorium. Tidsaspekten är naturligtvis omöjlig att förutspå här men från att ha varit ett mer eller mindre statiskt ”utnötningskrig” sedan slaget om Kiev ser det nu ut som om det har övergått i en mer mobil fas. Skulle Ukraina vinna militärt och driva ut Ryssland ur landet är det en positiv trigger för marknaden. Energipriserna faller troligen och med dem inflationen/räntorna (främst i Europa), riskviljan återvänder och speciellt europeiska tillgångar får en skjuts uppåt. Skulle Putin tappa makten på grund av förlusten blir effekten än starkare.
  • En militärt trängd Putin går över till att öka terrorbombningar mot både civila och infrastruktur (”brända jordens taktik”) samt stryper den export av olja som fortfarande sker till väst, likt naturgasen. Omvänd effekt på marknaden i förhållande till ovan och en mycket besvärlig vinter för Europa. Ett mindre sannolikt sidoscenario till detta (med liknande effekt på marknaden) skulle vara att Ryssland lyckas gå till motoffensiv militärt och driva tillbaka ukrainarna, men givet den senaste veckan är det svårt att se, åtminstone i det korta perspektivet.
  • Ryssland sätter sig vid/tvingas till förhandlingsbordet och någon sorts fredsavtal kommer på plats. Ukraina har varit tydliga med att detta inte är ett alternativ så länge Ryssland ockuperar någon del av landet (inklusive Krimhalvön och Donetsk/Luhansk), samtidigt spelar väst en viktig roll. Ekonomiskt har kriget påverkat Europa negativt samtidigt som alla inte drar åt samma håll vad gäller militärt stöd till Ukraina, delvis på grund av de ekonomiska effekterna, delvis av rädsla för ”eskalering” av kriget (se ovan scenario). Möjligen en kortvarig positiv drivkraft för marknaden men löser inga grundläggande problem. Hur hanterar väst Ryssland i ett sådant scenario? Ska Putin till exempel behålla makten? Mindre sannolikt än de två första.

Ovanstående skrapar bra på ytan, det finns naturligtvis ett otal alternativa scenarier och ännu fler utfall beroende på hur situationen utvecklar sig. Från att ha varit en negativ drivkraft för marknaden finns kanske en strimma av hopp i och med Ukrainas framgångar på slagfältet. Framförallt för Ukraina men även för resten av Europa.

Text: Michael Livijn

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss