Skillnaden på ett träd och en skog

Skriven av Michael Livijn

Formues chefsstrateg Michael Livijn pratar om marknader som åkt jojo och jämför en skog med en diversifierad portfölj. Varför ska man inte stirra för mycket på enskilda träd – och vad har det med turbulenta miljöer och ett lugn att göra?

De senaste veckorna har varit en omtumlande period på många sätt, och självklart har fokus legat på kriget i Ukraina och den nästan ofattbara verklighet som råder där just nu. Marknadsträdet har också blivit rejält omskakat, och för de allra flesta har det manifesterats främst via en olustkänsla, att ”börsen” går ned och att det mesta känns negativt. En känsla som givetvis förstärkts av nyhetsflödet, som ju har en tendens att vara ganska binärt, och rubrikerna har knappast varit upplyftande på sistone. Eftersom marknaden nästan är oändlig är det nog så svårt att ”i vanliga fall” skapa sig en bild av, och uppfattning om, händelseförloppet och i ett stressat läge blir det såklart ännu svårare. För att inte säga omöjligt. Turbulensen innebär också att hastigheten i rörelserna på marknaden ökar, samtidigt som svängningarna blir större, vilket såklart är en direkt konsekvens av en ökad risknivå och därmed högre volatilitet. Vad som var trenden på förmiddagen kanske är helt omvänt på eftermiddagen. Kort sagt, en sådan miljö är som gjord för att förlora sig i.

Exempel på stora marknadssvängningar i spåren av kriget finns det många av, den kanske mest uppenbara är det faktum att ryska tillgångar har försvunnit från kartan. Den geopolitiska riskpremien är naturligtvis inte ny, marknader har försvunnit tidigare, men i Rysslands fall rör det sig ändå om en marknad av viss storlek som nu i princip är borta. Även kinesiska aktier har drabbats negativt då Kina anses vara mer eller mindre välvilligt inställda till Ryssland. Sanktionerna mot den senare har varit massiva och risken för att de skulle utvidgas till Kina om landet stöder Ryssland har varit tillräckligt för att investerarna skulle ”rösta med fötterna” och minska sina investeringar i Kina. Riskfyllda tillgångar generellt har tagit stryk, även om den stora delen av årets nedgång på världens aktiemarknader kom före kriget bröt ut. Ett globalt aktieindex är oförändrat jämfört med krigsutbrottet, svenska aktier handlas cirka fem procent högre. Räntemarknaderna har också åkt jojo under perioden. Efter en initial nedgång i räntorna, vilket är naturligt då investerarna söker sig till säkrare tillgångar i tider av kris, har de vart eftersom tickat upp igen och ligger nu på nivåer som är högre än innan kriget. Även på kreditmarknaderna har det varit stora rörelser med stigande spreadar, alltså skillnaden mot den underliggande statsräntan, som tyngt utvecklingen. De kanske största kasten har kommit på råvarusidan, som redan innan kriget var ansträngd, och i och med att Ryssland primärt är en råvaruexportör har vi sett enorma kursrörelser i flertalet olika råvaror.

Utan att underdriva har det således funnits ett stort antal olika variabler att försöka hålla koll på, som dessutom rört på sig mer än vanligt. Och eftersom de allra flesta, och det gäller även för de som jobbar på marknaden, helt enkelt inte kan ta in och processa allt som händer under en sådan här period är det lätt att fokusera på en eller ett par områden. Eller träd för den delen. Som vi alla vet är det dock lätt att missa skogen om man stirrar för mycket på enskilda träd och det gäller förstås också för din portfölj. Känslan av osäkerhet och nervositet parad med stora kursrörelser är sällan en positiv upplevelse och det är lätt att tappa fokus och börja stirra på träd. Har du en bra diversifierad portfölj med olika typer av tillgångar går den faktiskt att likna med en skog, vilket gör att man kan tackla turbulenta miljöer med ett större lugn. Och nämnda lugn tror åtminstone jag att man inte ska underskatta när det kommer till portföljens utveckling över tid!

Text: Michael Livijn

Dela artikel

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss