Rysk aggression skapar marknadsoro

Skriven av Michael Livijn

Geopolitiska spänningar har skapat stora svängningar på börsen och enligt Formues chefsstrateg Michael Livijn ser marknadsoroligheterna ut att fortsätta. Hur kan du som investerare tänka ur ett portföljperspektiv i tider som dessa, när börsen svänger? Michael Livijn nämner några saker – en av dessa är riskspridning.

De senaste dagarnas oroliga marknader på grund av Rysslands aggressioner mot Ukraina ser ut att fortsätta. Putins erkännande igår kväll av utbrytarrepublikerna Luhansk och Donetsk med påföljande order att sända ”fredsbevarande” styrkor i form av rysk militär till dessa regioner bryter enligt ett samlat Väst både Minsk-avtalet och internationell lag. Risken för någon sorts militär konflikt har troligen stigit. Osäkerheten kring hela situationen ökar av den mängd information som tillgängliggörs i realtid via både officiella kanaler, nyhetsflödet och sociala medier. Kort sagt är det en utmaning att försöka skapa sig en uppfattning dels vad som händer, dels vad som kan tänkas hända framgent.

Klart är att sanktioner kommer att införas mot Ryssland, däremot är det inte klart hur/var/när. Med tanke på tidigare retorik från EU, USA och Storbritannien kan det röra sig om kraftiga sanktioner, men återigen, i nuläget är den delen oklar. Ryssland å sin sida har möjligheten att strypa eller kraftigt minska exporten av framför allt naturgas till Europa, en möjlighet som potentiellt skulle kunna skapa störningar i Europas ekonomi likväl som risken för ett än högre inflationstryck. Det är som sagt en situation med många dimensioner.

”Flight to safety” har varit marknadens reaktion, där ”säkra” tillgångar som amerikanska och europeiska statsobligationer, guld och vissa valutor är investerarnas instinktiva val. Den stora frågan är vad som kan tänkas hända härnäst, både i Ukraina men också på marknaden. Och tyvärr är svaren på dessa frågor långt ifrån självklara. Vad gäller den geopolitiska situationen är det bara att konstatera att läget är minst sagt spänt, men också att antalet scenarier/utfall är många. Ur ett portföljperspektiv innebär det i grunden följande: ska du göra en förändring i portföljen måste du till att börja med få ”rätt” dels på scenariot, dels på marknadens reaktion på nämnda scenario. Risken att fatta fel beslut är inte obetydlig, för ett tidigare resonemang kring geopolitik och portfölj, läs mer här. Det gör att det är svårt att ha en rak uppfattning om hur man ska agera i nuvarande miljö. Man kan dock ställa sig frågan om risknivån i portföljen i nuläget motsvarar min långsiktiga risknivå. Är känslan att sälja mycket stark är det troligen inte fallet. Samma för det omvända, fast det är förmodligen mer ovanligt. Rätt risknivå och en god diversifiering (riskspridning) innebär en större tålighet mot oroliga marknader, även om det såklart aldrig känns bra med stora negativa kursrörelser. Det enda vi vet är att kriser är ett återkommande inslag på marknaden, och ett av få sätt att hantera denna osäkerhet är just riskspridning.

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss