Pollen Street vinner ESG-pris

Skriven av Formue

Sedan 2016 har Burenstam & Partners kunder varit investerade i private equity-bolaget Pollen Street Capital. Detta har gett en god riskjusterad avkastning. I mars mottog Pollen Street pris för ”Best Responsible Alternative Investment Team” i Storbritannien 2021 av Capital Finance International.

Med vd Lindsey McMurray vid rodret har Pollen Street Capital (PSC) hittills presterat bra i de fonder som Burenstam & Partners kunder varit investerade i. Mottagandet av priset ”Best Responsible Alternative Investment Team” från Capital Finance International (CFI.co) bekräftar Pollen Streets införlivande av ESG-frågor (miljö, bolagsstyrning och samhällsansvar) i både sin egen organisation och portföljbolagen.

– Vi tror på potentialen i att påverka genom våra investeringar, både i vår bransch och samhället i stort. Det tankesättet ligger i hjärtat av Pollen Street Capital. Vi är stolta över att bli erkända av Capital Finance International för vår insats inom ansvarsfulla investeringar, säger Lindsay Murray om priset.

När vi på Burenstam & Partners väljer förvaltare av våra kunders kapital gör vi en grundlig genomgång av deras fokus på hållbarhet i sina investeringar.

– Vår bakgrund ger oss en fördel internationellt eftersom våra nordiska förvaltare i många år redan har haft ett betydande fokus på detta. Vi tar med oss den erfarenheten i diskussioner med internationell private equity – det värdesätts, säger Jan Nylund, ansvarig för private equity i koncernen.

Stort engagemang

– Vi har tagit ett stort steg när det gäller att integrera ESG som en del av hela företagets kultur och inte bara som en viktig del i våra investeringsprocesser. Vi har ett stort engagemang kring detta i vår organisation, har Lindsey McMurray uttalat sig till Burenstam & Partners tidigare.

– ESG är ett tema på alla konferenser och alla investerare ser det som viktigt, även om vi märker att intresset fortfarande varierar från investerare till investerare.

Jan Nylund har noterat att engagemanget kopplat till ESG även varierar geografiskt.

– Det är därför särskilt viktigt för oss att PSC, som brittisk förvaltare investerad i företag relaterade till finanssektorn och med en global investerarbas, gör ESG till en integrerad del av företagets kultur. För PSC visas detta tydligt i deras ambitioner för hur de anser sig vara en finansiell produkt som också ska främja miljömässiga och sociala aspekter.

Etablerat en ”Hub”

En av de åtgärder PSC vidtagit är att inkorporera ESG i bolagets så kallade Hub, ett resurscenter för portföljbolagen och private equity-bolaget. Där träffas representanter från portföljbolagen och anställda i PSC i syfte att lära sig av varandras erfarenheter på olika områden. Nu har samtliga portföljbolag utsett dedikerade och engagerade hållbarhetsansvariga som har regelbundna möten tillsammans med PSC:s fackpersoner på området.

– Det lär dem om viktiga ämnen och möjliggör delning av ”Best Practice”. Med hjälp av The Hub och erfarenhetsbytena har portföljbolagen under de senaste 18 månaderna som vi riktat strålkastarljuset mot detta nått en ny högsta nivå, sa McMurray.

Bygger bolag för framtiden

PSC investerar i små och mellanstora företag inom finansiella tjänster. Det är företag som erbjuder alternativ till etablerade lösningar, och målsättningen är att de på sikt och i framtiden ska bli marknadsledande. Med sin operativa drift bidrar flertalet av dessa företag till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Bland annat har Shawbrook Bank fått finansiering ifrån en av de största solcellsparkerna i England.

McMurray har uttalat sig kring att PSC aktivt arbetar för att hjälpa sina portföljbolag fundera över vilka ESG-faktorer som är relevanta för dem, och att de har ett praktiskt ramverk som används för mätningar.

– Finansiella tjänster representerar en stor och differentierad marknad inom betaltjänster, teknologi, förmögenhetsförvaltning, lån och försäkringar. De nyckeltal vi hämtar in från företagen hjälper oss vidare i att förstå vilka portföljbolag som bidrar till att uppnå FN:s hållbarhetsmål, och hur de bidrar.

”Ten Year´s Time”

PSC har också lanserat ”Ten Year´s Time”, ett flaggskeppsprogram inom ESG. PE-bolaget har ingått samarbete med fyra organisationer som på olika sätt arbetar för att bidra till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Nyckelpersoner i PSC bidrar med sin expertis till de olika parterna.

– Vi har försökt identifiera de områden där vi kan påverka mest, säger McMurray.

Nylund lyfter fram McMurrays engagemang som en viktig motor i PE-bolagets arbete med ESG.

– Allt eftersom ESG mognar blir skiftet från negativ till positiv screening viktig. En sådan process kräver att ESG blir en del av förvaltarnas kultur och att det genomsyrar allt de gör. Vi ser att ett fokus på ESG ger konkurrensmässiga fördelar och där företag på jakt efter private equity som ägare också letar efter hållbarhetskompetenser hos förvaltarna. PSC har gjort stora framsteg de senaste åren och Lindseys tydliga ägarskap till ESG gör henne till en tydlig kulturbärare, avslutar Nylund.

Pollen Street Capital
Etablerat: 2013
Huvudkontor: London
Grundare: Lindsey McMurray
Kapital under förvaltning: 2,8 miljarder pund (motsvarande runt 32,5 miljarder SEK)
Specialiserade på: Pollen Street Capital är ett private equity-företag som gör investeringar inom finansiella tjänster. Burenstam & Partners kunder är investerade i årgångslösningarna: Private Equity 2016–2017 (PSC III) och Private Equity 2019–2020 (PSC IV)

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss