Om tillväxtmarknader, comebacker och Kina

Skriven av Michael Livijn

Vår chefsstrateg Michael Livijn skriver den här veckan om tillväxtmarknader. Kommer tillväxtmarknaderna tillbaka till en stark era efter de senaste årens ökenvandring? Han skriver om vad som talar för tillväxtmarknader framåt, vad som kan bromsa – och hur du kan förhålla dig till tillgångsklassen som investerare.

Veckokommentaren fortsätter nedan

Prenumerera på Michael Livijns marknadsuppdateringar

Du får veckokommentaren en gång i veckan och videoserien "Marknaden" direkt i din inbox.
Input the campaign name that submitters should be added to.

Varje decennium brukar ha sin ”champion”, eller tema, rent investeringsmässigt och tittar vi tillbaka till 00-talet så var det definitivt tillväxtmarknader som var mästaren. I Sverige kanske vi mest minns IT-bubblan som sprack och att Ericsson B gick från 206,5 kronor den 6 mars 2000 till 4,2 kronor den 30 september 2002, fast det är en annan historia. Hursomhelst, i en annan del av världen var det mer muntra miner. Kina gick 2001 med i WTO, vilket i sin tur på allvar satte i gång globaliseringsprocessen och landet blev snabbt världens fabrik. Med detta följde en enorm efterfrågan på råvaror, något som gynnade framför allt andra tillväxtländer. Det spekulerades i en ”supercykel”, att den vanliga konjunkturcykeln var död, och att tillväxtländerna skulle ta över alltmer, både ekonomiskt men också marknadsmässigt. Kapital skulle flöda från nord till syd. Och argumentationen hade sina poänger, tillväxtmarknadsaktier utklassade sina utvecklade motsvarigheter ordentligt under 00-talet:


Källa: Macrobond

Drygt 250 procentenheters överavkastning får väl anses som en hygglig ”champion” och det är inte så konstigt att många hoppade på tåget. Tyvärr visade sig nämnda supercykel inte hålla måttet och tiotalet dominerades av amerikanska plattformsföretag som Google, Meta, Amazon, Apple och Netflix. Plötsligt flödade kapitalet tillbaka till väst och speciellt USA. Tillväxtmarknadsaktier hade också en ordentlig ökenvandring under det förra decenniet:


Källa: Macrobond

Som synes gick det nästan 60 procentenheter sämre för tillväxtmarknader under tiotalet och de senaste åren har utvecklingen i stort sett gått i sidled. Now what? Det är förstås omöjligt att veta om det blir någon comeback för tillväxtmarknader under 20-talet. Dock, pandemin satte till stor del dragloket Kina ur spel, något som också märktes av även i väst då försörjningskedjorna har varit under stor press sedan 2020. Strax innan nyår kom dock plötsligt en helomvändning från Kina och regeringen öppnade upp ekonomin igen efter nästan tre år av mer eller mindre drakoniska nedstängningar. Marknaden ser försiktigt positivt på återöppningen men den skiljer sig från tidigare episoder när Kina kommit tillbaka från nedgångsperioder. Vid finanskrisen 2008 till 2009 drämde man till med ett gigantiskt stödpaket som motsvarade nästan fyra procent av global BNP, något som inte bara lyfte Kina utan också resten av världen. Vid devalveringskrisen 2015 till 2016 var det en liknande strategi, om än i något mindre skala, likväl gynnades den globala ekonomin även då.

Stimulanserna denna gång kommer troligen inte att vara lika stora, och de kommer till skillnad från de tidigare gångerna att fokusera på att lyfta den inhemska konsumtionen snarare än att bygga nya vägar, bostäder och flygplatser samt satsa på exportindustrin. Fast det är inte omöjligt att detta kommer att dra med sig också tillväxtländerna i främst Asien då Kinas handel med dessa har ökat kraftigt de senaste åren. Det är heller inte långsökt att misstänka att Kinas efterfrågan på råvaror kommer att öka om ekonomin tar fart, oavsett fokus på inhemsk konsumtion eller inte, vilket skulle gynna till exempel Latinamerika. Kina är en betydande producent av bland annat batterier och solpaneler, centrala i omställningen mot en mer hållbar ekonomi. Och landet är som bekant världens största marknad, även för elbilar.

Slutsatsen blir att det finns faktorer som talar för tillväxtmarknader framöver. Tillväxtdifferentialen relativt utvecklade ekonomier väntas öka framöver, vilket historiskt har inneburit överavkastning från dessa marknader. De är dock dollarkänsliga, och en mer aggressiv amerikansk centralbank än väntat kan innebära en starkare dollar, något som kan bromsa utvecklingen. Gott om enkla svar är det som vanligt ont om, fast se till att ha exponering mot tillväxtmarknader även under 20-talet!

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss