Om osäkerhet, sabeltandade tigrar och investeringar

Skriven av Michael Livijn

Michael Livijn, chefsstrateg hos Formue, pratar denna vecka om att vilja vara men inte vara rationell – och kommer in på naturliga instinkter och sabeltandade tigrar. Vad har det med investeringssfären att göra och vilka två punkter listar Michael som ett sätt att minska risken för att fatta fel beslut under oroliga perioder, som den vi är i just nu?

Till skillnad från marknadernas nycker är vissa ting relativt konstanta. Höstfärgerna har nu helt förväntat slagit ut i all sin prakt, en process som är lättare att relatera till (och även njuta av) än turbulensen på världens marknader. För där råder osäkerhet på de flesta håll. Ett av få områden där de flesta är överens är att det mesta är negativt. Ekonomin, börskurserna, energipriserna, inflationen, räntorna och läget i stort. Det är svårt att hitta några optimister därute just nu. Osäkert var ordet.

Jag har i flera veckobrev tagit upp det faktum att vi som investerare (och även i övrigt) knappast är så rationella som vi säger oss vara, eller för den delen vill vara. Självklart påverkas vi av den miljö vi befinner oss i, och det gäller extra mycket när osäkerhet råder. Det här är ingen raketforskning, området ”behavioral finance” har sedan länge belagt de mekanismer vi har och de misstag vi gör när det kommer till investeringar och vårt ekonomiska liv (läs mer här). Och med oundvikligheten av årstiderna fortsätter vi att upprepa ungefär samma beteende, om än med små variationer.

Går det då att komma till rätta med våra inbyggda beteendebrister? Nja, där är väl juryn fortfarande ute, och det är svårt att ändra ärvda mekanismer som funnits med oss under en väldigt lång tid. I grunden handlar dessa instinkter om att överleva, fast tiden då vi behövde oroa oss för om det fanns en sabeltandad tiger eller inte bakom den där prasslande busken är sedan länge förbi. Att agera vid osäkerhet sitter dock djupt, och just detta beteende var grunden för Daniel Kahnemans bok ”Tänka, snabbt och långsamt” (2011). Boken fokuserar på att vi har två sätt att hantera verkligheten, där det snabba sättet är mer instinktivt och emotionellt, det långsamma mer övervägt och rationellt.

Vi har vid det här laget de flesta fakta på bordet kring hur vi fungerar, vilka mekanismer som styr och vilka brister vi har i vårt ekonomiska beslutsfattande. Kort sagt, en någorlunda komplett provkarta på hur vi inte ska agera vid osäkerhet. Och ändå ser vi de långa tänderna och den randiga pälsen. Jag tror inte det här är en fråga som kommer att lösas på ens på medellång sikt, evolutionen tar längre tid än så. Däremot har du som investerare kommit en bit på vägen om du åtminstone är medveten om att dessa faktorer spelar en stor roll när det kommer till ditt förhållande till ekonomiska frågor, specifikt i det här fallet dina investeringar.

I grunden handlar osäkerheten om att framtiden är någorlunda okänd och i perioder med stor negativ slagsida, som nu, även skrämmande. Det betyder rent praktiskt att reaktionen hos många (inte alla!) blir att luta åt det förstnämnda sättet att tänka, alltså snabbt, något behöver göras. Konsekvenserna av agerandet kommer i andra hand. Och i och med att vi inte vet vad som kommer att hända finns det inget rätt eller fel i denna frågeställning, till syvende och sist agerar vi på ett sätt som vi tror kommer att gynna oss mest. Vad jag vill peka på här är att det går att minska risken för att fatta fel beslut under oroliga perioder:

  • Var medveten om att vi som människor (och investerare) har inbyggda brister i vårt beslutsfattande. Det tar inte bort bristerna i sig, fast det hjälper till att hantera dem. Och vem vill inte ta sig an en besvärlig situation, likt dagens, på ett mer övervägt och analytiskt sätt, snarare än att gå på känsla?
  • Ha en tydlig plan för dina investeringar/din portfölj och framförallt när det kommer till din långsiktiga risknivå. Vi blir mer riskvilliga när det går bra och mer riskaverta när det är motvind. Det optimala här är en portfölj som du ”står ut med” både i upp- och nedgång. Återigen, att ”tajma” marknaden är hart när omöjligt men har du hittat din långsiktiga finansiella risknivå, och strävar efter att hålla den, minskar du stressen/obehaget under turbulenta marknadsperioder betydligt. Bonusen är förstås att det blir lättare att tänka övervägt och därmed en ökad sannolikhet för att fatta rätt beslut. Och just det; du slipper att se långa tänder och randiga pälsar bakom varje buske!

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss