Om energi, laddstolpar och möjligheter

Skriven av Michael Livijn

Formues chefsstrateg Michael Livijn pratar om en av de största omställningarna vi står inför; den till ett hållbart samhälle. Han pratar om energi som ekonomisk aktivitet, avslöjar sig som en teknikoptimist och tar med finansbranschen in i bilden.

Framtiden har alltid varit oviss och med drygt fyra månader kvar av 2022 tror åtminstone jag att många kan skriva under på detta givet vad som faktiskt har hänt hittills i år. Den historiska utvecklingen är sällan linjär, de största ”kliven” (oavsett om de är bra eller dåliga) är ofta oväntade, inte sällan innovationsdrivna. Tänk tryckpressen, den industriella revolutionen eller internet. En annan historisk konstant har tyvärr varit krig och konflikter, vilket inte minst gjort sig påmint i år, med Rysslands brutala invasion av Ukraina. Även om den för vissa inte var helt oväntad har den likväl tvingat framförallt Europa att konfrontera en helt ny verklighet, inte minst på energisidan.

Samtidigt pågår en av de största utmaningarna vi har, nämligen omställningen mot ett hållbart samhälle. Lite hårdraget kan man säga att all ekonomisk aktivitet är omvandlad energi, och i nuläget kommer huvuddelen av världens energiförbrukning (84,3 procent, 2019, Our World in Data) från fossila källor som olja, gas och kol. Efterfrågan på energi kommer dessutom att öka kraftigt om fordonsflottan ska elektrifieras eller om produktionsprocesser (till exempel stål) ska bli utsläppsfria. Dessutom, det kommer att krävas enorma investeringar under omställningens gång för att nå det hållbara samhället. EU har idag ca 300 000 laddpunkter för elbilar men för att klara unionens mål om elektrifiering av fordonsflottan krävs runt 6,8 miljoner laddpunkter redan 2030 (ACEA, 2022). Som ska fyllas med fossilfri el. Sveriges energiförbrukning i dag på runt 140 TWh väntas hamna i spannet 240-310 TWh 2045, där industrin står för den största delen av ökningen (Energiföretagen, 2021*).

Med tanke på just energipriserna i nuläget innebär ovanstående exempel att det är lätt att klia sig i huvudet och fundera på hur det ska gå till? Jag ska villigt erkänna att jag också funderar. Hela frågan är mycket komplex varför de lätta svaren lyser med sin frånvaro. Dock är jag teknikoptimist. Problem och utmaningar historiskt har i de flesta fall lösts via nya idéer och uppfinningar. Dessa kräver kapital och det är här finansbranschen kommer in i bilden. Vilka nya idéer och lösningar som kommer att bli de mest framgångsrika för att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle vet vi inte idag, men att de kommer att komma är jag helt övertygad om. Här kan du som investerare ta in även denna dimension i din portfölj genom att allokera delar av den till dessa områden, något många redan gör. Handlar det om noterade aktier/räntor finns ett allt större utbud av fonder som har olika hållbarhetsteman, det kan omfatta allt från fossilfri el, rent vatten eller gröna obligationer (som finansierar hållbara investeringar). På den onoterade sidan, som till exempel Private Equity och fastigheter, finns också stora möjligheter att göra skillnad med dina investeringar. Gemensamt för både noterat/onoterat är att alltmer kapital söker sig till hållbara investeringar, vilket i sin tur skapar tryck på sektorer och bolag som inte anpassar sig tillräckligt snabbt. Kort sagt, det kommer inte att saknas möjligheter till avkastning i framtiden, även om det korta perspektivet kan kännas oroligt. Dessutom, avkastningen kommer att vara positiv i mer än i en sifferbemärkelse!

Text: Michael Livijn

*https://www.energiforetagen.se/globalassets/dokument/fardplaner/scenario-2045-april-2021/scenarioanalys-efterfragan-fossilfri-el-2045-slutrapport.pdf

Dela artikel

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss