Om björnar, indikatorer och signaler

Skriven av Michael Livijn

I denna veckas veckokommentar skriver vår chefsstrateg Michael Livijn om björnrallyn, indikationer och signaler. Är höstens uppgångar ännu ett björnmarknadsrally, och hur viktigt är svaret på den frågan för den långsiktige investeraren? Vilka faktorer kan komma att påverka marknaden framöver?

Marknaderna har, likt vädret, levererat en hel del värme under hösten och debatten kring om detta är ett så kallat ”björnrally” eller inte går också varm i nuläget. Som vanligt är juryn ute tills ett domslut förkunnas, och tyvärr har de ännu inte synts till. Oaktat detta finns det såklart möjlighet att försöka förutspå något besked, och till detta får vi använda den finansiella data-sprutan som varje dag översköljer oss med ny information om den globala ekonomin och marknaderna. Tricket är att sålla i denna mängd av data och det är inte alltid det lättaste. Jag berörde förr-förra veckan vårt ramverk för att förhålla oss till marknaden (läs mer här), och utifrån detta ramverk har jag plockat ut fem indikatorer att hålla koll på framöver.

Skälet till att vi svänger oss med begreppet ”björnrally” är att det handlar om en företeelse som uppträder i en nedåtgående (aktie)marknad. Efter en tur nedåt vänder det plötsligt upp igen och hoppet om en mer permanent vändning tänds. För att därefter slås ned igen med en förnyad nedgång. Bara i år har vi i globala aktier hittills haft två björnrallyn, frågan är förstås om det i och med höstens uppgång blir tredje gången gillt?

Källa: Macrobond

När det kommer till framtiden är det, fullt naturligt, svårt att säga något med säkerhet, fast syftet med ett ramverk är att ha ett någorlunda strukturerat sätt att angripa frågan. Så, låt oss börja:

  • Tillväxtindikatorer. Ett hyggligt sätt att få en temperaturkoll på den väntade ekonomiska utvecklingen. Till exempel inköpschefsindex och så kallade ledande indikatorer (innehåller ett flertal komponenter) som är framåtblickande, och inte visar data som redan har hänt, som till exempel BNP- eller inflationssiffror. I nuläget pekar de flesta nedåt.
  • Ränteutvecklingen. Har räntorna toppat eller fortsätter de upp? Påverkas av en rad andra faktorer, som inflation, tillväxtutsikterna och penningpolitiken. Uppgångarna i räntor har varit massiva i år men har tacklat av på sistone.
  • Bolagens vinstutsikter. Här är vinstrevideringarna centrala, för hur många bolag skrivs vinsterna upp respektive ned? Även här är trenden nedåt i nuläget.
  • Värdering. Aktiemarknaden har onekligen fått sig en törn i år, vilket också syns i värderingen. Jämför vi med ett historiskt utfallsrum (90:e percentilen för att utesluta extremfall) så är dagens värdering (globala aktier) i den nedre delen av utfallet fast en bit från nivåer där tidigare vändningar skett.
  • Marknadens humör har betydelse, och denna indikator är ofta konträr, där ett riktigt dåligt humör ofta är positivt. Efter uppgången under okt/nov har det hämtat sig efter att ha varit rejält nedslaget i skorna, faktiskt på rekordlåga nivåer. Sentimentet representeras här av den så kallade bull/bear-spreaden, som mäter hur många investerare som är positiva respektive negativa. Är nettot under noll är fler negativa än positiva. Som ”värst” var detta netto -40 efter september, idag ligger det ”bara” på -6,7 (se graf).

Källa: Macrobond

Klurigheten är förstås att trots all data, strukturerad eller inte, så ger den en ögonblicksbild och ny data imorgon, om en vecka eller om en månad kan ändra den bilden. Marknaden är i högsta grad en levande och dynamisk organism som inte sällan även är nyckfull. Ovanstående grafer är blott en fraktion av vad som står till buds rent informationsmässigt, sedan har vi den klassiska ”tvåstegsraketen” att förhålla oss till när det kommer till den framtida utvecklingen: först gäller det att utifrån data-setet träffa rätt på hur utfallet kommer att bli, men även få rätt på marknadens reaktion om det nämnda utfallet inträffar. Krångligt? Jajamänsan, det här med att förutspå framtiden är onekligen ingen exakt vetenskap.

Just på grund av detta har jag ingen stark åsikt om höstens uppgång är ett ”björnrally” eller inte, det är mer en fråga för de investerare som är utpräglat kortsiktiga och samtidigt väldigt aktiva. För de allra flesta handlar portföljen mer om ett långsiktigt sparande och då är det andra hänsyn som är viktigare, som till exempel portföljens övergripande risknivå och en god riskspridning. Jag upprepar min tidigare ståndpunkt att den här nedgången kommer att vända även den, vi vet bara inte när. Fast jag kan villigt erkänna att det vore trevligt om det inte var ett björnrally som spelade ut under hösten!

Håll dig uppdaterad om marknaden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om marknaden, få tillgång till spännande kundhistorier och företräde till våra event – det och mycket annat!

Registrera dig här

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss