Om att det går fort i hockey och förmågan att förhålla sig till det

Skriven av Michael Livijn

I veckans kommentar från Formues chefsstrateg Michael Livijn listar han tre förklaringar till den senaste tidens positiva marknader. Vilka är de, varför pratar han om sportklyschor – och vad har det att göra med marknaden?

Sportklyschor som ovan, ”bollen är rund”, ”it ain’t over ’til the fat lady sings” och ”vi tar en match i taget” går det tretton på dussinet av. Min egen favorit är dock den amerikanska baseboll-coachen Yogi Berra, som hade en sällsam förmåga att formulera sig, och hans klassiker: ”It’s déjà vu all over again”. Vän av ordning frågar sig förstås hur det här har någon som helst bäring på den globala ekonomin och i förlängningen, marknaden? I min bok; mer än vad du tror. För det är ett faktum att det går rätt fort i hockey, och det gör det på marknaden också. Vad som var ”sanning” för bara en månad sedan kan vara helt irrelevant idag. Jag tycker att inledningen på 2023 är en ganska bra påminnelse om det.

Det har ju onekligen startat ganska starkt i år, svenska och europeiska aktier är upp runt åtta procent, de flesta räntor har fallit tillbaka och många enskilda aktiemarknader har lämnat 2022 års ”björnmarknad”, det vill säga att nedgången från föregående topp (under 2021) är mindre än 20 procent. Orsakerna till den (goda) utvecklingen är naturligtvis många, och likt sportklyschorna har alla sina egna favoriter, så här kommer mina:

  • Kinas totalsvängning i sin covidpolitik. Vad som var en hållning som var huggen i sten reverserades i princip på en vecka, från nedstängning till full återöppning. Visst fanns spekulationerna där från marknadens sida under nästan hela förra året om att någon form av återöppning skulle ske, men då gradvist och med sikte på helt borttagna restriktioner i slutet av 2023. Den kinesiska ekonomin har drabbats hårt av pandemin och nedstängningen, och det har även tyngt den globala ekonomin eftersom Kina är världens andra största ekonomi. Plötsligt öppnas scenariot för en acceleration i Kinas tillväxt, vilket om så sker även kommer att märkas i den globala tillväxten.
  • Hittills en extremt varm vinter i Europa. Vilket i praktiken innebär en lägre energiåtgång och därmed lägre energi- och elpriser. De värsta farhågorna om en ordentlig ekonomisk dikeskörning har således avtagit. Gaspriserna i Europa har fallit med över 80 procent sedan toppnoteringen i augusti förra året. Det innebär också att inflationstrycket från energisidan minskar.
  • USA:s ekonomi visar fortsatt motståndskraft, framförallt arbetsmarknaden. Det innebär inte att viss ekonomisk data inte ser dålig ut, för det gör den, men likt Europa har den riktigt mörka bilden från i höstas modererats. Att inflationstoppen ser ut att ha passerats bidrar också, eftersom förväntningarna på centralbanken Federal Reserves räntehöjningar har kommit ned något.

Återigen, ovanstående axplock är blott en del av förklaringen till positiva marknader på sistone men de illustrerar ändå det faktum att det kan gå fort även utanför en hockeyrink. Det som var konsensus igår kan alltså skifta snabbt, och med det också marknaden. Samtidigt är utvecklingen inte någon ”all-clear” för att allt är frid och fröjd, jag är ganska övertygad att 2023 kommer att bjuda på många överraskningar, inte alla positiva. Antalet scenarier både ekonomiskt och marknadsmässigt är därför otaliga. Vikten av en väl diversifierad portfölj kommer således även framöver att ha stor betydelse för att hantera en okänd framtid, speciellt i nuläget när osäkerheten är stor.

Och hur var det nu med Yogi Berra? Skälet till att jag gillar hans citat är att det inte är första gången jag varit med om en snabb ekonomi/marknadsvändning, problemet är att de är så infernaliskt svåra att förutspå. Kanske är ett annat av hans odödliga citat bättre när det kommer till att välja väg: ”When you come to a fork in the road, take it”. Det valet är lättare med en portfölj i ordning!

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss