Och humöret då?

Skriven av Michael Livijn

Burenstam & Partners chefsstrateg Michael Livijn pratar om information, prissättning och tolkningar. Han för förstoringsglaset över den globala ekonomin och aktiemarknaden som han menar är på ganska gott humör – men vad menar han med det?

Förra veckan dryftade vi det informationsöverflöd som marknaden möter varje dag, och svårigheterna att förhålla sig till det. Inte ens de största aktörerna på marknaden kan hålla reda på allt. Likväl är det all information som till slut sätter priset på en tillgång, vad det än må vara för tillgång. Men frågan är om det är informationen i sig som sätter priset? Nja, inte riktigt. Det är snarare hur marknadens aktörer tolkar informationen som utgör prissättningsmekanismen, vi har ju en viss tendens att tycka olika. Och det är det som skapar likviditet, och därmed en fungerande marknad. Det enklaste exemplet är att jag säljer en aktie, och att du köper den, vilket i stort sett betyder att vi inte är överens! Likväl är vi båda nöjda på den prisnivå där transaktionen skedde. Kort sagt, vi tolkar all tillgänglig information på olika sätt.

Det här faktumet öppnar upp för spännande boulevarder in i marknadens funktionssätt, det vill säga hur olika aktörer kommer fram till sina beslut. Förutom all data i sig att ta hänsyn till är en komponent att försöka få nys om hur andra aktörer tänker. Gå tillbaka till ovan aktie, och säg att skälet till ditt köpbeslut var att du tyckte aktien var undervärderad enligt ditt sätt att tolka den tillgängliga informationen. Men kanske missade du att snoka reda på hur andra bedömde möjligheterna utifrån samma data? Det gjorde inte jag, och det var skälet till att jag ville sälja. Oavsett, affär blev det, fast hur den där aktien verkligen utvecklade sig står ännu skrivet i stjärnorna.

Information om hur investerare tänker och tycker är därför en del av investeringsbeslutet, och en av de mest följda undersökningarna i detta ämne kommer från den amerikanska storbanken Bank of America Merrill Lynch. De publicerar månadsvis sin Global Fund Manager Survey (GMFS), där runt 350 globala förvaltare med cirka 1000 miljarder dollar under förvaltning svarar på frågor om hur de ser på läget. Det handlar om allt ifrån den ekonomiska utvecklingen, vinstförväntningar, ränteutvecklingen, vilka risker som de anser vara de största, var de ser de största möjligheterna och framförallt, hur de ligger positionerade. Rapporten blir en slags ögonblicksbild av humöret på marknaden, och ytterligare en bit i pusslet.

Så vad kom då fram i novembers rapport? Vi har tyvärr inte plats för att dyka ned i alla frågeställningar, men den övergripande bilden är relativt positiv. Investerarna ser en mer stabil global ekonomi efter höstens oro, och även mer positiva vinstförutsättningar efter ett starkt tredje kvartal. Den värsta inflationsoron har lagt sig och förväntningarna på den amerikanska centralbanken Federal Reserve ligger på 1,5 räntehöjningar under nästa år (snitt av svaren). Fast det kanske mest intressanta är hur de ligger positionerade, det är en sak att ha en åsikt om ekonomin, vinsterna eller kommande ränteutveckling och en annan sak hur du verkligen agerar på nämnda syn.

TINA (There Is No Alternative) gäller fortsatt, och 58 procent av investerarna ligger överviktade i aktier och hela 69 procent väljer att undervikta obligationer. Inom aktier är det USA och Europa som är mest populära, tillväxtmarknader och Japan mindre så. Råvaror och fastigheter är också i ropet, och favoriseras av investerarna. En intressant fråga är vad förvaltarna tycker är ”most crowded trade”, alltså vad som är mest överköpt just nu. Förstapriset går till tech-aktier med bitcoin som god tvåa. Inflationen och räntehöjningar från centralbankerna ses som de två största riskerna. Ska vi sammanfatta så är marknadens humör, och därmed riskvilja, ganska god i nuläget. Givet denna information blir det troligen du som kommer bäst ut ur den där aktieaffären!

Text: Michael Livijn

Dela artikel

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss