Kapitalförvaltare eller förmögenhetsrådgivare?

Skriven av Formue

För många är det inte glasklart vad som skiljer en förmögenhetsrådgivare från en kapitalförvaltare. Frågeställningen är dock av största vikt – därför redogör Burenstam & Partners vd och en erfaren rådgivare för skillnaden och varför oberoende är så centralt i vår verksamhet.

Burenstam & Partners är en utmanare med fokus på rådgivning baserad på oberoende och transparens. Men fortfarande finns det många som inte vet vad som skiljer en kapitalförvaltare från en förmögenhetsrådgivare. Anders Book Hallström, rådgivare vid Burenstam & Partners Malmökontor, har erfarenhet av båda världarna. Under tre decennier arbetade han på en storbank.

– Man kan nästan säga att jag växte upp på SEB dit jag kom som ung. I början av 1990-talet arbetade jag som valuta- och räntehandlare. Slutligen landade jag som portföljförvaltare för stiftelser.

Traditionellt sett var det ett drömjobb. Samtidigt kände Anders Book Hallström att något skavde:

– Därmed inte sagt att vi gjorde ett dåligt arbete, vi var dedikerade proffs. Men det finns en inbyggd problematik då man inte är oberoende. Storbankernas intäktsmodeller möjliggör inte att man rör sig mot oberoende även om lagstiftningen tvingat fram mer transparens.

En lunch 2017 med en tidigare kollega som gått till Burenstam & Partners avgjorde framtiden.

– Han beskrev det unika med Burenstam & Partners, det som skiljer dem från många andra aktörer inom finansbranschen: Långsiktighet, transparens, avsaknad av egna produkter, en väldigt lättbegriplig arvodesstruktur och den personliga kontakter. Jag kände genast att det var här jag ville arbeta.

Vilka är de största skillnaderna mellan en kapitalförvaltare på en storbank och en förmögenhetsrådgivare hos Burenstam & Partners?

– Många kunder påpekade att det stod bankens namn framför hälften av fonderna i deras portföljer och undrade naturligtvis om det verkligen var de bästa placeringarna. Jag svarade ärligt att det var de bästa fonderna jag kunde erbjuda, men det kändes aldrig riktigt bra.

– På Burenstam & Partners finns inte den intressekonflikten eftersom vi inte har några egna produkter. Som rådgivare väljer jag det alternativ som gynnar kunden. En annan skillnad är att man på storbanken bara kan erbjuda vissa kunder en del produkter, medan Burenstam & Partners inte segmenterar sönder verksamheten.

Du nämnde ”personliga kontakter”, kan du ge exempel?

– På banken hade jag ett tresiffrigt antal kunder, då kan man naturligtvis inte ge alla kunder den service de förtjänar. Hos Burenstam & Partners har jag tid att lära känna varje kund, tid att ställa fler frågor, låta kunden prata till punkt och få veta vad vi kan rådge angående förutom det investerade kapitalet. Jag som har ett brett kontaktnät bland till exempel advokater och revisorer samt inom universitetsvärlden förmedlar gärna kontakter där. Det kan jag göra helt utan risk för intressekonflikter.

Lars Uppsäll, vd på Burenstam & Partners, påpekar att digitaliseringen radikalt har förändrat förutsättningarna för de flesta verksamheter – inte minst inom bank- och finansbranschen. Många företag kämpar för att upprätthålla den personliga kontakten med kunderna.

– Effektiviseringen gör att kunderna kan uppleva situationen som mera opersonlig. Därför är vi så noggranna med den personliga relationen. Våra rådgivare anpassar sig så att förvaltningen sköts utifrån de premisser som passar den aktuella kunden. Först diskuterar vi med kunden, därefter anlitar vi förvaltare, säger Lars Uppsäll.

En annan central del av Burenstam & Partners affärsmodell är den heltäckande planen för förmögenheten, som rådgivarna lägger mycket möda på att utarbeta tillsammans med sin kunder. Enligt Lars Uppsäll är förutsättningen för en bra plan ett nära samarbete mellan rådgivare och kund. Ett samarbete som skiljer sig helt från en kapitalförvaltares målsättning om avkastning.

– Kunderna ska kunna leva de liv de vill, deras livsmål ska förverkligas och därför hjälper vi till med mer än goda placeringar.

Vad kan det handla om för tjänster?

– En av de viktigaste delarna av vårt värdeskapande är att bistå vid generationsskiften. Tar man inte hand om situationen i tid kan resultatet bli ansträngda familjerelationer. Men i de allra flesta fall går sådant att undvika och det är en viktig uppgift för oss som en oberoende aktör.

Lars Uppsäll konstaterar att oberoendet är en hörnsten i Burenstam & Partners kultur. Han understryker också att företaget kan välja bland världens bästa förvaltare.

– I Sverige blandas tjänsterna från förvaltare ofta samman med rådgivningen. Eftersom vi inte har egna produkter är det inget problem. Oberoendet finns i vårt DNA. Genom ny lagstiftning (MiFID-direktivet) har situationen blivit tydligare. Men för vår del har inte så mycket ändrats eftersom vi sedan starten agerat enligt de nya reglerna. I och med att vi separerat värdekedjan från förvaltarna kan vi välja fritt, vi har inga ekonomiska skäl att välja någon särskild förvaltare.

Det finns en övertro på att det är enkelt att uppnå indexavkastning. Det har bland andra det amerikanska konsultföretaget Dalbar noterat i sina studier där de har sett på vilken avkastning en genomsnittlig amerikansk privatinvesterare på fondmarknaden uppnår över tid.

– Jag tror att rådgivning som inte sker på oberoende grund kan ha tendens att spela på kundernas känslor. Rädda kunder, resulterar i produkter med dolda kostnader som ofta misslyckas med att leverera marknadsavkastning. Dalbar visar att två procentenheter försvinner på aktiesidan, det innebär enorma pengar på sikt, säger Lars Uppsäll och fortsätter:

– Det är genom att under många år undvika att ta felaktiga beslut som vi skapar ett mervärde, det händer inte på ett halvår. Vi ser också att kunderna är nöjda, i våra undersökningar ligger ”nöjdkundindex” på runt 92.

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss