Julklappar eller Jack in the box?

Skriven av Michael Livijn

Denna vecka placerar Formues chefsstrateg Michael Livijn fem julklappar, som motsvarar prognoser för 2024, under granen: avkastning, recession, räntor, Kina och energipriser. Men vilken överraskning eller “Jack in the box” kan vara gömd inuti varje paket? Och vad kan vi verkligen vara säkra på när det gäller 2024?

Veckokommentaren fortsätter nedan.

Testa om vi är rätt partner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Så sakteliga börjar vi gå in för landning och ännu ett år läggs då till handlingarna (märkligt nog upplever jag att de rackarns åren bara går fortare och fortare ju äldre jag blir, är jag ensam om den känslan?). Med nämnda landning startar också, likt tomtens verkstad, fabricerandet av alla prognoser, utsagor och åsikter kring vad det nya året bär med sig. Vad gäller marknaden, den fabrik där jag själv står vid bandet, är produktiviteten hög men skillnaden på de färdiga produkterna är stor. Låt oss kort titta på vad de stora amerikanska investmentbankerna säger inför 2024:

 • Goldman Sachs: “Time for balance – modest returns, better diversification”
 • P.Morgan: “I am not in love but I’m open to persuasion”
 • Morgan Stanley: “Threading the needle”
 • Bank of America: ”2024 – The Year of the Landing”

Knappast några överoptimistiska ingångsvärden fast heller ingen katastrof, kort sagt spretar det en del i prognoserna inför nästa år, vilket i grunden reflekterar den osäkerhet som trots allt har präglat 2023. Låt mig dock vara tydlig, syftet är inte att klanka ned på prognoser, det är en i grunden grannlaga och ganska otacksam uppgift att försöka klura ut vad som kommer att hända under ett helt år. Jag vet, för jag har som sagt stått vid bandet i snart 25 år!

Med det sagt tycker jag det är dags att lägga ett par julklappar (eller produkter direkt från prognosfabriken) under granen:

 • Avkastningen 2023. Med brasklappen att det är runt 14 handelsdagar kvar på året och att det kan gå fort i hockey så har det varit ett starkt avkastningsår för de flesta tillgångsslag. Det belyser det faktum att hur vi upplever situationen (2023 = osäkerhet, pessimism) inte rakt av korrelerar med utfallet på marknaden/portföljen.
  ○ Jack in the box:
  hur mycket positiva nyheter/scenarier är redan inprisade? Stjäls en del av den potentiella avkastningen 2024?
 • Vilken recession? ”Världens mest väntade recession” inträffade inte under 2023 och ju längre den dröjer, desto mer ökar sannolikheten för att den inte händer alls. Speciellt USA har överraskat positivt och den globala tillväxten håller sig över de 2 procent som brukar anses vara tröskeln för en lågkonjunktur.
  ○ Jack in the box:
  håller de starka arbetsmarknaderna i sig, och med dem konsumenternas förtroende?
 • Räntesänkningar från centralbankerna? Tvärt emot mångas förväntningar präglades året av stigande räntor fram till slutet av oktober, då de vände tvärt. Signaler från centralbankerna om att vi troligen befinner oss på räntetoppen har fått marknaden att blixtsnabbt vända om i sina förväntningar och i nuläget förväntas sänkningar av styrräntorna i USA och Europa under första halvåret 2024.
  ○ Jack in the box:
  marknadens förväntningar ändras snabbt och om det skulle bli sänkningar rör det sig troligen om försiktiga sådana, skulle de vara betydande sker det då på grund av recessionsrädsla.
 • Kina överlever (igen). Årets stora makrobesvikelse blev Kina. Stora förhoppningar efter återöppningen förbyttes i en rad motgångar i fastighetssektorn, exporten och den inhemska konsumtionen. Likväl kommer tillväxten att hamna nära målet om 5,5 procent och framför allt export och konsumtion börjar peka uppåt igen.
  ○ Jack in the box:
  stora strukturella utmaningar kvarstår, bland annat i fastighetssektorn. Belåningen måste hanteras, liksom det finansiella systemet.
 • Energipriserna. ”Economic activity is energy transformed” är ett uttryck som ofta används av analyshuset Gavekal, vilket jag helt instämmer i. Under året har de flesta energipriser fallit, vare sig det gäller olja, bensin, naturgas eller matpriser. Det hjälper ekonomin inte bara via lägre input-priser, utan också via ett lägre inflationstryck.
  ○ Jack in the box:
  geopolitisk oro kan snabbt få priserna att stiga igen, liksom om den globala ekonomin skulle accelerera och tillväxten tar fart.

En av få saker som är säkra inför nästa år är att det troligen inte blir som förväntat. Samtidigt går det knappast att bli förvånad över detta faktum, det är ju trots allt det normala. En sak är dock konstant (oavsett om det är nytt år på gång eller inte), och det är att ha ordning på torpet. Med det menar jag naturligtvis att din portfölj ska motsvara din risknivå, preferenser och mål på längre sikt än ett år. Har du det på plats är det betydligt mer njutbart att öppna julklapparna, för det är kanske inte alltid de innehåller det du förväntar dig!

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss