Investera med hjärtat

Skriven av Formue

Det är många som vill följa i Bill Gates och Warren Buffets spår, och nu märks ett ökat intresse för filantropi också i Sverige. UNICEF Sverige är en av de organisationer som de senaste åren satsat på att möta den vilja att göra gott som många välbeställda svenskar visar prov på.

I USA har filantropi länge varit ett välkänt fenomen. Under de senaste åren har miljardärer som Bill Gates och Warren Buffet banat väg för en ny form av filantropi som innebär att man ger bort stora delar av sin förmögenhet medan man ännu lever och aktivt utformar en egen verksamhet där pengarna används.

Ökat intresse att bidra

Men det finns också andra alternativ för välgörare som vill ge bort större summor. En av de organisationer som de senaste åren satsat mer på att få in större gåvor är UNICEF Sverige.  Ansvarig för filantropiprogrammet och stora donationer på UNICEF Sverige heter Astrid Steen och har ett förflutet inom Private Banking.

Vi ser ett ökat intresse bland personer som byggt upp en förmögenhet att vara med och bidra till samhällsutvecklingen.

– Vi ser ett ökat intresse bland personer som byggt upp en förmögenhet att vara med och bidra till samhällsutvecklingen. De som vänder sig till UNICEF kan lita på att vi har kompetensen att förvalta pengarna på rätt sätt och se till att de hamnar där de gör mest nytta, säger Astrid Steen.

 

Astrid Steen, ansvarig för filantropiprogrammet och stora donationer på Unicef Sverige.

Akelius dubblar alla gåvor

En av Sveriges största filantroper som, likt Gates och Buffet, bestämt sig för att ge bort merparten av sin förmögenhet är Roger Akelius. Fram till årsskiftet dubblar hans stiftelse alla gåvor som kommer in till UNICEF. Akelius har, via UNICEF, valt att stötta ett språkprojekt där barn som befinner sig på flykt får lära sig det nya landets språk.

–  Vi har redan märkt att många väljer att ge riktigt stora summor nu när de vet att Akelius matchar deras gåva och vi hoppas förstås att ännu fler ska följa Akelius positiva exempel och ge en generös gåva i samband med julen, säger Astrid.

UNICEF finns över hela världen

UNICEF har verksamhet i över 190 länder, är en del av FN och arbetar med barnkonventionen som grund. I samtliga länder finns personal som ser till att verksamheten utformas efter de behov som finns i respektive land. UNICEF ser bland annat till att barnen vaccineras, får hälsovård, får tillgång till rent vatten och sanitet och får gå i skolan. I och med att UNICEF alltid har personal på plats kan man snabbt ställa om verksamheten om en katastrof inträffar.

– UNICEF jobbar storskaligt, samverkar med myndigheter och organisationer på plats för att skapa varaktiga förändringar. Vi bygger inga parallella strukturer utan bidrar till att bygga upp system som ska fungera effektivt även på sikt och som ska kunna förvaltas av landets befolkning.  Vi har också personal på plats som kan stötta och följa upp verksamheten, säger Astrid.

Det här får givaren hos UNICEF

Den som har möjlighet att ge en större summa till UNICEF kan också vara med och välja ett program och ett land, förutsatt att det saknas medel till det specifika ändamålet. Kanske klappar givarens hjärta för utbildningsfrågor eller kanske har personen i fråga alltid intresserat sig för hälso- och sjukvård. Givaren får tydliga rapporter över hur pengarna använts och om gåvan är tillräckligt stor kan det hända att det anordnas en resa för att studera på plats hur en pengarna använts.

Hösten 2018 reste Astrid med en stor givare till Bhutan för att ta del av hur pengar, som donerats under ett antal år, används till utbildning. Givaren fick besöka skolor och fick också träffa ledande personer från både regeringen och lokala kommuner.

–  För mig var det fantastiskt att se hur stor förändring en donation kan åstadkomma och att pengarna verkligen kommer fram. Givaren fick bekräftat för sig att hans pengar använts på rätt sätt och givit förväntat resultat, berättar Astrid.

Lycklig av att ge

Medan många filantroper i USA gärna går ut offentligt och berättar om pengarna som donerats, är de flesta privatpersoner som ger till UNICEF Sverige mycket diskreta. De ger oftast i tysthet. Det verkar med andra ord som om man inte har för avsikt att putsa på sitt varumärke genom att ge. Men vilka är då drivkrafterna?

Det skänker ytterligare en dimension i livet och skapar mening om man investerar med hjärtat.

–  Jag tror att många av våra givare är engagerade i samhällsfrågor, medvetna om läget i världen och villiga att vara med och bidra till utvecklingen. Men jag är också övertygad om att många känner att de mår bra av att engagera sig och ge. Det skänker ytterligare en dimension i livet och skapar mening om man investerar med hjärtat, säger Astrid.

Astrids tes stöds av forskningen. Enligt filosofiprofessorn och lyckoforskaren Bengt Brülde, som nyligen kom ut med boken “Lev hela livet – filosofiska tankar om ett gott och meningsfullt åldrande”, ökar vårt välbefinnande om vi upplever mening. Ett sätt att uppleva mening är att göra olika saker för andra. Det kan handla om att ge, till exempel genom att donera en del av sina tillgångar till ett gott ändamål.

Ta reda på mer om UNICEF genom att lyssna på Förmögenhetspoddens miniserie i tre delar med Véronique Lönnerblad, tidigare generalsekreteraren för UNICEF Sverige, tidningsdrottningen Amelia Adamo som genom tidningen M magasin i många år samarbetat med UNICEF, och UNICEF-ambassadören Mark Levengood (släpps 16 december). 

 Få insikt, direkt i din inbox!


Genom att skicka in formuläret ger du ditt medgivande att motta nyhetsbrev eller annan relevant information av oss. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.


Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss