Hur står det till i kapitalförvaltningsindustrin då?

Skriven av Michael Livijn

Formues chefsstrateg Michael Livijn skriver om den senaste rapporten ifrån Mercer LLC, som tagit tempen på den globala kapitalförvaltningsindustrin. Han har valt ut två övergripande trender; vilken avkastningskälla kan få större betydelse i framtiden – och vilken plats tar hållbarhet?

Olika undersökningar finns det alldeles för många av, och det är lätt att låta dem passera utan större uppmärksamhet. Självklart gäller det kanske främst tramsigheter i diverse kvällstidningar, men jag ska villigt erkänna att det kan vara en personlig åsikt. Ett annat problem är att det är svårt att bedöma resultaten, eller för den delen värdet av dem, om undersökningen handlar om något man som läsare inte kan något om. Vilket i sin tur innebär att man håller sig till sådant man har en sportmössa att förstå. I mitt fall kan det handla om ekonomi, marknad, allokering/portföljkonstruktion, investerarbeteende och tro mig; det saknas inte undersökningar från någon av dessa delar. Men vad händer om vi slår samman ovanstående områden till ett?

Kul att ni frågar! Då får vi nämligen årets rapport från den amerikanska konsult- och kapitalförvaltningsfirman Mercer LLC, som varje år tar tempen på den globala kapitalförvaltningsindustrin. Undersökningen för 2022 omfattar ca 125 aktörer, fördelat över 6 geografiska regioner med ett förvaltat kapital på mellan över 1 mdr dollar till över 100 mdr dollar. Kort sagt, ett hyggligt brett urval. Vad som är intressant är inte mer kortsiktiga frågor som hur dessa aktörer ser på marknadsmiljön utan hur de ser framtiden för industrin, vilka utmaningar som finns och hur de framöver kan fortsätta att vara relevanta för sina kunder. Det innefattar allt från service, tjänster och rapportering till att uppnå en rimlig riskjusterad avkastning. Vi har inte möjlighet att gå igenom alla områden, utan jag tänkte fokusera på två övergripande trender som industrin ser som avgörande:

  • Vi kommer från en period (efter finanskrisen) med hög avkastning i de flesta tillgångsslag och 2022 reser en del frågor hur en framtid med potentiellt lägre avkastning ska hanteras. Speciellt som de ”traditionella” byggstenarna aktier och räntor båda sjönk kraftigt förra året och diversifiering inte fungerade fullt ut. Här är riktningen glasklar, alternativa avkastningskällor kommer att få större betydelse i framtidens portföljer. Framförallt privata marknader, eller onoterade tillgångar, väntas öka sina allokeringar. Hit räknas bland annat Private equity, men också fastigheter, Private credit och olika typer av hedgestrategier. Hela 59 procent av de svarande ser detta som den bästa investeringsmöjligheten snarare än att försöka hitta nästa ”vinnare”.
  • Genomslaget för hållbara investeringar är betydande och 82 procent av de svarande säger att efterfrågan på att integrera denna aspekt i förvaltningen, antingen via enskilda produkter eller mer genomgående, har ökat det senaste året. Och det handlar definitivt om mer än avkastning här, 64 procent anser att den ökade efterfrågan från kundernas sida handlar om hur denna fråga ses utifrån ett samhälleligt perspektiv och bara 20 procent framför bättre potentiell avkastning som skäl för denna typ av investering. Kommentarerna omfattar bland annat ”it´s the right thing to do” och att “reputational risk” är en avgörande faktor vid en investering. Kraften i den hållbara (investerings)resan är således en faktor att ta på allvar för branschen.

På det stora hela är detta en matnyttig undersökning som manar till viss eftertanke, också för Formue. Arbetet med att försöka skapa största möjliga värde för våra kunder är en ständigt pågående process och i en förtroendebransch är den avgörande. Därför är det glädjande att se att två av våra fokusområden de senaste åren, alternativa tillgångar och ESG, är så centrala framöver. Med andra ord lönar det sig att hålla ögonen öppna när det kommer till undersökningar, de kan berätta mycket!

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss