Höstpusslet har många bitar

Skriven av Michael Livijn

Inflation, centralbanker, ekonomi, räntor och geopolitik. Det är vad som står i centrum när Formues chefsstrateg Michael Livijn välkomnar tillbaka från semestern och pratar om sommarens följetång – hösten! 

Även om sommaren fortfarande sitter i förarsätet så närmar sig hösten obevekligt. Med den följer också en hel del spännande frågor, och frågetecken, för marknaden att sätta tänderna i. Och med tanke på hur 2022 hittills har artat sig skulle jag heller inte utesluta ett par utropstecken! Kort sagt, välkommen tillbaka från semestern, nedan följer några av frågorna som kommer att agera drivkrafter under resten av året:

# Inflationen – kanske den mest centrala frågan, dels för att den påverkar på så många plan, dels för att den är en ”nygammal” faktor. De flesta av oss känner till inflation, färre av oss har faktiskt upplevt vad den innebär. Senast det begav sig var 1970/80-talet och perioden sedan dess har präglats av i huvudsak ”dis-inflation”, alltså sjunkande och/eller låg inflation. Gäller även för marknaden som nu behöver ställa om inför nya förutsättningar. Pudelns kärna är såklart hur inflationen kommer att utvecklas under resten av året och där har sommaren bjudit på en del positiva tecken, som sjunkande energipriser och mindre pressade leveranskedjor. Juli-siffran i USA fick stor uppmärksamhet i veckan då det var första gången på länge som utfallet kom in lägre än förväntat. Likväl, i årstakt var inflationen fortfarande 8,5 procent i USA, knappast en lugnande nivå. Liknande siffor gäller även för Europa. Dock, en månad gör ingen trend, men varje trend startar med en månad. Många spaltmeter kommer att ägnas åt inflationen under hösten.

# Centralbankerna – också i händelsernas centrum, kanske nu mer än någonsin eftersom de flesta har någon form av inflationsmål, direkt eller indirekt. Och inflationsnivåer som dagens innebär att styrräntorna kommer att fortsätta att höjas då de ligger långt under nämnda nivåer. Samtidigt är det en balansgång då alltför stora och/eller snabba räntehöjningar riskerar att sätta ekonomierna i recession. Inflationsutvecklingen kommer som sagt att styra agerandet från centralbankerna under hösten.

# Ekonomin – är intimt sammankopplad båda ovanstående, och tyvärr har sommaren bjudit på en del negativa överraskningar. Tillväxtmässigt går det trögare i de stora regionerna, som alla brottas med sina problem. USA har uppvisat två kvartal i rad med negativ tillväxt men har fortsatt en stark arbetsmarknad och köpglada konsumenter. Dessutom innebär sommarens sjunkande oljepris och även lägre räntor att pressen på hushåll och företag avtar. Kina dras med nedstängningar och gnissel i fastighetssektorn, tillväxtmålet om 5,5 procent för 2022 ser långt borta ut i nuläget. I Europa dominerar energisituationen, där höga priser på bland annat el och gas driver på inflationen och ökar kostnaderna för både hushåll och företag. Tilläggas bör dock att de flesta estimat för den globala ekonomin (till exempel IMF, de flesta stora investmentbankerna) fortfarande ligger strax över tre procent, runt snittet de senaste 20 åren. Stalltipset givet den makrodata som kommer in är troligen att vi kommer att avsluta året under det estimatet.

# Räntor – sommaren bjöd på sjunkande räntor i spåren av ovan nämnda sämre makrodata, där framförallt de längre räntorna föll tillbaka. I den korta änden av räntekurvan dominerar förväntningarna på centralbankerna (hur mycket/fort de kommer att höja), medan de längre räntorna påverkas mer av de ekonomiska utsikterna. Samspelet mellan inflationen, centralbankerna och ekonomin avgör ränteutvecklingen under hösten.

# Geopolitik – kriget i Ukraina får möjligen mindre uppmärksamhet men påverkar fortfarande främst via energikanalen (speciellt för Europa), något som kan innebära stress ju närmare vintern vi kommer. Dock så har råvarupriserna, som sköt i höjden när Ryssland invaderade, fallit tillbaka under sommaren, både vad gäller olja, metaller och jordbruksråvaror. Ytterligare en potentiell oroshärd är Kina/Taiwan, där spänningarna stigit på sistone. Dessutom följer den årliga raddan av olika val runt om i världen, där det amerikanska mellanvalet i november kommer att dra till sig störst uppmärksamhet.

Ovanstående frågor/drivkrafter är knappast någon komplett överblick över allt som kommer att påverka de finansiella marknaderna under hösten, men de täcker åtminstone en del. Oavsett utgång misstänker åtminstone jag att det kommer att bli en intressant föreställning. Buckle up!

Text: Michael Livijn

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss