Formues Senior Family Advisor kliver in i FFI:s styrelse 

Skriven av Formue

Nu står det klart att Formues Senior Family Advisor Helena von der Esch kliver in i styrelsen för den internationella organisationen Family Firm Institute (FFI). Det blir Helena von der Esch tredje engagemang i FFI. “Jag ser fram emot att ge tillbaka till FFI samt att tillföra uppmärksamhet till det nordiska perspektivet till vårt yrkesfält”, säger Helena von der Esch.

Formues Senior Family Advisor Helena von der Esch har varit aktivt engagerad inom Family Firm Institute (FFI) sedan 2013. Hon är utnämnd  FFI Fellow  och fakultetsmedlem i FFI:s Global Education Network (GEN) online-utbildningsprogram. Nyligen tog hennes engagemang inom FFI en ny dimension när medlemmarna valde in henne i styrelsen för en fyraårig mandatperiod.

“FFI är en organisation som stöttar rådgivning och forskning inom ett område som hela tiden får mer betydelse över hela världen. Nätverket mellan erfarna rådgivare och de allra främsta forskarna inom vårt område har betytt mycket för mig personligen som rådgivare,” säger Helena von der Esch. “Jag ser fram emot att ge tillbaka till FFI, arbeta i en internationell styrelse samt att tillföra uppmärksamhet till det nordiska perspektivet till vårt yrkesfält.”

Läs mer om Formues utbildningsprogram för ägare

Om FFI: Family Firm Institute är en globalt ledande medlemsorganisation med huvudkontor i Boston, USA. Med över 2 000 medlemmar i 75 länder och över trettio års erfarenhet är de pionjärer inom utbildning och nätverksbyggande av ledande experter i forskning och rådgivning inom området familjeföretagande.

Om Helena von der Esch: Helena von der Esch är Senior Family Advisor hos Formue med över 10 års erfarenhet av företagsledning som marknadschef i förlagsbranschen och 15 års erfarenhet av arbete i rollen som rådgivare till ägare i familjeföretag. Helena har bred kompetens inom områdena ägande, företagande och familj och arbetar i generatonsskiftesprocessen med facilitering, medling, utbildning och styrningsstrukturer.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss