Formue lanserar utbildningsprogram för ägare

Skriven av Ingun Stray Schmidt

Formue har nöjet att erbjuda ett unikt utbildningsprogram för framtida ägare av familjeföretag. Programmet genomförs i samarbete med ansedda Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) vid Jönköping International Business School.

Långsiktighet, förmågan att anpassa sig och starka familjeband. De familjer som lyckas balansera och utveckla dessa tre delar är de som bäst lyckas som långsiktiga ägare, skickliga entreprenörer och klarar betydligt bättre att upprätthålla en harmonisk familjestruktur. Formue har över tid märkt av en ökad efterfrågan på mer kunskap för att utöva sin ägarroll, och nu lanseras Formue Ownership Program för att möta detta behov.

– Det finns många anledningar till att vi lanserar detta utbildningsprogram för ägare av familjeföretag som vi har valt att kalla för Formue Responsible Ownership Program, berättar Helena von der Esch och fortsätter:

– Vi vill hjälpa dagens och framtidens ägare och ledare att bli bättre förberedda på det ansvar och ledarskap som väntar dem. Många står inför de största förändringarna i familjeföretagets historia med samhällets snabba omställning. Det väcker frågan om vem som är rätt ägare för företaget framöver. ”Är det självklart att det fortfarande är vi som ska äga? Har vi samma engagemang som tidigare? Och på vilket sätt och vem av oss ska leda?”, säger hon.

Långsiktigt samarbete

Det unika utbildningsprogrammet har möjliggjorts genom ett långsiktigt samarbete mellan Formue och ledande experter inom området från Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) vid Jönköping International Business School (JIBS). CeFEO är det ledande forskningscentret i Europa för studier om familjeföretag, med cirka 50 forskare från hela världen.

– Vi har arbetat med CeFEO under lång tid för att utveckla detta utbildningsprogram. Både vi och CeFEO anser att det är hög tid att nordiska ägare och familjer får möjlighet att utbilda nästa generation av ägare och ledare här i Skandinavien. De slipper resa långt, vilket många av våra kunder inte har tid till eller vill göra ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Helena von der Esch.

Läs mer om programmet och anmäl dig här

Består av tre moduler

Kursen består av tre moduler som kombinerar fysiska träffar och digital undervisning.  Samtliga områden i alla moduler har identifierats som avgörande för ägare som vill ha bättre förståelse och kunskap kring tekniska och personliga färdigheter. Detta inkluderar principer för beslutsfattande, struktur och ledning. Dessutom undervisas det i teorier om familjedynamik, relationer och personlig utveckling, ägande med syfte, entreprenörskap och samhällsansvar. Programmet utgår från hållbart ägande och beslutsfattande, där innovation och anpassningsförmåga är viktiga komponenter.

– Vi vill att alla, oavsett var de befinner sig och vad de gör ska ha möjlighet att delta. Deltagarna kan själva planera när de bäst vill titta på de korta förinspelade lektionerna med lärarna. En annan dimension i utbildningsprogrammet är det breda nätverket deltagarna får både med övriga deltagare i samma situation och experterna från CeFEO. Det finns goda möjligheter att socialisera under de tre fysiska mötena som är en kombination av workshops och sociala aktiviteter, säger Helena von der Esch.

Se en video med föreläsarna och innehållet i programmet här

Ansett universitet

Jönköping International Business School (JIBS) är en av de mest internationella handelshögskolorna i Sverige. Hälften av studenterna och de anställda på fakulteten är internationella. Högskolan har tre fokusområden: Entreprenörskap, Innovation och Ägarskap. JIBS rankas bland de bästa europeiska handelshögskolorna av Financial Times, och högskolans masterprogram inom ledning rankas bland de bästa i världen av Financial Times.

– Det är en stor fördel att dessa forskare och erfarna lärare bedriver sin forskning i Norden i en universitetsmiljö. Sedan många år har de haft en bra förståelse för den nordiska synvinkeln på ägande och företagande i kombination med de kunskaper de hämtat från internationell forskning, avslutar Helena von der Esch.

Läs mer om programmet och anmäl dig här

Har du frågor om programmet, kontakta Helena von der Esch via e-post: helena.vdesch@formue.se eller kontakta din rådgivare.

 

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content på Formue

Ingun är ansvarig för innehåll och PR på Formue. Hon har redaktionellt ansvar för allt skriftligt material som publiceras på Formues blogg Insikt, samt rapporter som produceras av Formues marknadsavdelning. Hon är även koncernens presskontakt.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss