Formues kunder har bidragit till finansieringen av ny supermedicin

Skriven av Formue

Läkemedlet Leqvio från Novartis kan bidra till att halvera kolesterolvärden och är nu godkänt för behandling av högt kolesterol i Sverige. Flera av Formues kunder har hjälpt till att finansiera medicinen genom investeringar i private equity.

I slutet av fjolåret godkändes Leqvio för behandling av högt kolesterol av det amerikanska tillsynsorganet för medicinska produkter FDA (Food and Drug Administration).

Högt kolesterol är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och kan leda till förlorade levnadsår, minskad livskvalitet, även betydande samhällskostnader. Enligt Socialstyrelsen är hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Ett förhöjt kolesterolvärde kan bero på livsstilsmönster och arv, och för vissa är ett högt kolesterol en ärftlig sjukdom; familjär hyperkolesterolemi, FH) som runt 50 000 beräknas leva med enligt Hjärt-lungfonden.

Endast två doser per år

Leqvio skiljer sig från andra läkemedel på marknaden eftersom du endast behöver en injektion av sjukvårdspersonal, två gånger om året efter den initiala dosen. Det betyder att du inte behöver komma ihåg att ta medicinen varje dag eller varje månad. Det, i kombination med statinbehandling (läkemedel med kolesterolsänkande effekt), kan halvera LDL-kolesterolet (ofta kallat det ”onda” kolesterolet, med motsatta effekter till det ”goda” HDL-kolesterolet) och hålla värdena stabila i sex månader. Just balansen mellan det ”onda” LDL-kolesterolet och det ”goda” HDL-kolesterolet är viktigt för att undvika hjärt-kärlsjukdom.

– Med våra life science-investeringar vill vi nå god avkastning till våra kunder och bidra till en positiv effekt på samhället. Läkemedlet godkändes först i Europa och efter en viss försening, på grund av restriktioner i samband med covid, även i USA. Att den nu är godkänd i Sverige är goda nyheter för alla med höga kolesterolvärden, säger Jan Nylund, chef för private equity hos Formue.

Stort avtal med Blackstone

Flera av Formues kunder som är investerade i private equity har varit med i finansieringen av ett större medicinskt program genom investering i private equity-fonden Blackstone Life Science V. Under 2020 slutförde riskkapitaljätten Blackstone ett avtal med Alnylam värt nästan två miljarder dollar.

– Alnylam har som mål att bygga ett bioläkemedelsföretag på toppnivå […]. Vi kunde inte vara mer nöjda över att ingå detta mycket innovativa avtal med Blackstone. De har visat ett betydande engagemang för Alnylams framtid, vilket är förenligt med vår långsiktiga vision, sa Alnylams vd John Maragnore i ett pressmeddelande efter avtalet.

Vid den tidpunkten arbetade Alnylam redan med Novartis för att utveckla det kolesterolbekämpande läkemedlet, men behövde mer kapital för att utveckla andra RNA-behandlingar. En betydande del av investeringen användes för att köpa ut ett royaltyavtal som Alnylam ingick med Norvartis i samband med försäljningen. Detta gav Blackstone rätt till hälften av produktens omsättning.

Avtalet är en del av Blackstones stora life science-satsning, där de under 2020 investerade 16 miljarder i life science. Bolaget har investerat stora summor i ett brett spektrum av läkemedelsföretag, nystartade företag inom biologiska läkemedel och banbrytande forskning.

Stor tro på life science-investeringar

Blackstone Life Science V är en av flera fonder Formue har investerat i inom life science. Sedan 2018 har Formue åtagit sig över 650 miljoner SEK till förvaltare som utvecklar olika typer av läkemedel.

– När ett läkemedel blir godkänt och kommer ut på marknaden, som för läkemedlet Alnylam har utvecklat, kommer det att ha en mycket positiv effekt på samhället. Vi hoppas att medicinen ska kunna bidra till ett bättre liv för patienter över hela världen, säger Jan Nylund.


Jan Nylund, chef för private equity hos Formue, är nöjd över att Leqvio blivit godkänt för behandling i Sverige.

Jan Nylund säger vidare att de stora läkemedelsföretagen i världen har ett stort behov av nya läkemedel för att ersätta läkemedel som omfattas av patent som löper ut mot 2030.

– Vidare ser vi att utnyttjandet av ”big data” ger en grogrund för utveckling av mer precisa läkemedel, snabbare utveckling och potential för mycket god avkastning. Vi har flera förvaltare i vår pipeline och kommer att fortsätta vår satsning inom denna strategi, avslutar han.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss