Fed, Fed, Fed

Skriven av Michael Livijn

Vilken kommer att vara den mest betydande drivkraften för globala aktier och obligationer under 2024? Det är en fråga som 300 globala förvaltare/investerare, som sammanlagt förvaltar 650 miljarder dollar, svarat på – och Federal Reserve (Fed) tar förstaplatsen. Här listar vår chefsstrateg Michael Livijn fyra olika scenarier kopplade till Fed för det kommande året!

Veckokommentaren fortsätter nedan.

Testa om vi är rätt partner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Marknaden är som vi alla vet ett komplext väsen och som jag tidigare tjatat om i veckobrevet är det nästan omöjligt för en enskild person att lägga hela pusslet. Inte ens sofistikerade investmentbanker som Goldman Sachs, JP Morgan och Bank of America får alla gånger till det. För att förhålla oss till en komplicerad verklighet har vi därför en tendens att förenkla saker och ting, ”to make sense of it all”. Den här tendensen tycker jag blev ganska tydlig i veckan när den senaste ”Global Fund Manager Survey” från just Bank of America landade i min inbox. Nämnda undersökning frågar varje månad runt 300 globala förvaltare/investerare som hanterar cirka 650 miljarder dollar om det mesta, som ekonomin, vinsterna, inflationen, risker, vilka tillgångsslag/regioner/sektorer de föredrar eller inte samt varje månad ett par specifika frågor om aktuella teman. Två av dessa reagerade åtminstone jag på, för jag tycker svaren bekräftar lite av jag antydde ovan.

Den första var ”Vilken drivkraft blir viktigast för (globala) aktier under 2024”? 52 procent svarade ”Fed”. Andraplatsen gick till ”Vinster” som fick 33 procent. Fråga nummer två var ”Vilken drivkraft blir viktigast för (globala) obligationer under 2024”? Här var det en ännu större majoritet, 68 procent, som svarade ”Fed”. Andraplatsen, 15 procent, gick till ”Global tillväxt (ekonomin)”. Kort sagt, om urvalet förvaltare/investerare är någorlunda representativt för investerarkollektivet i stort så kan vi lite hårddraget reducera investeringsåret 2024 till att analysera vad den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) kommer att göra eller inte! Och det är klart, den globala ekonomin och marknadsmiljön sedan pandemin har varit minst sagt stökig, med stora svängningar åt båda hållen. En inte helt lätt miljö att navigera i, och kanske också en delförklaring till svaren ovan. Vi har en tendens att (vilja) förenkla det komplexa.

Å andra sidan, om svaren är någon sorts konsensus vad gäller marknadsaktörerna så är det bara att förhålla sig till det. Den naturliga följdfrågan blir då vad Fed kan tänkas ta sig till under året? Här är antalet utfall nästan oändligt, så för att förenkla(!) det lite har jag kokat ned det till fyra scenarier:

  • Det perfekta. Inflationen i USA fortsätter att falla och rör sig mot målet om två procent, eller möjligen något under. Ekonomin undviker en recession, det vill säga mjuklandar eller fortsätter som idag med hygglig, men inte för hög, tillväxt. Då kan Fed sänka räntan, marknadens förväntningar i nuläget säger runt sex sänkningar, Fed själva har signalerat tre. Detta är huvudscenariot och vad som kan sägas reflekteras i dagens kurser.
  • Det bekymrande. Tillväxten i USA faller och ekonomin hamnar i lågkonjunktur/recession. Då blir det också sänkningar, men av ”fel” anledning, alltså att ekonomin bromsar. Motvind för de flesta riskfyllda tillgångsslag, säkra obligationer kan hålla emot bättre eftersom det finns räntor som kan sjunka.
  • Besvikelsen. Dagens läge med en ekonomi med hygglig fart och en arbetsmarknad som fortsatt trotsar tyngdlagen förbättras något och håller kvar kärninflationen (som bland annat drivs av löneökningar) över fyra procent, vilket får Fed att hålla på hanen vad gäller räntesänkningar. Det kan innebära högre räntor och med S&P 500 nära all-time-high är det upplagt för besvikelser på marknaden.
  • Det chockerande. Inflationen gör av en eller annan anledning comeback (utbudsstörningar i Röda havet, energipriser, löner?) och Fed tvingas höja räntan. Negativt för de flesta tillgångar, i hur stor grad beroende på utvecklingen.

Återigen, det finns ett otal andra scenarier kring vad som kan spela ut under året, men marknadens dom är tydlig: oavsett vilket kommer blickarna koncentreras mot Jerome Powell och Federal Reserve.

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss