En värld i förändring kräver förändrings­benägna förvaltare

Skriven av Formue

För Burenstam & Partners är det viktigt att välja förvaltare som förstår att världen hela tiden förändras och därför kan justera investeringarna därefter, för att uppnå bästa möjliga avkastning för våra kunder.

Det finns många måttstockar och indikatorer för detta. En av dessa är om förvaltaren systematiskt och nyanserat arbetar med vad vi i finansvärlden kallar ESG (se faktaruta). Men detta är emellertid långt ifrån en självklarhet – att ta hänsyn till miljö och sociala aspekter och göra det till en del av varje investeringsstrategi är något som många finansiärer i finansbranschen länge varit skeptiska till.

Vi förklarar varför vi tycker detta är viktigt även ur ett finansiellt perspektiv.

ESG – En betygsskala för investeringarnas hållbarhet

ESG används i finansvärlden som ett mått på huruvida ett företag (eller annat investeringsobjekt) drivs på ett hållbart sätt. ESG är en akronym bestående av tre bokstäver som utgör de huvudsakliga faktorerna i hållbarhetskonceptet.

Environmental – Är företaget skyldigt till onödig vattenförbrukning eller stora utsläpp av växthusgaser? Eller producerar företaget istället enbart innovativt miljövänliga produkter?

Social – Har de anställda skäliga löner och bra arbetsförhållanden? Bryter verksamheten mot några mänskliga rättigheter? Hur det ser det ut inom företagets leverantörskedja?

Governance – Hur är strukturen och maktbalansen i företagsledningen? Hur är styrelsen sammansatt? Är chefslönerna skäliga?

För ESG används samma rankingsystem som vid kreditvärdering av obligationer (AAA, BB, etc.).

Förändring, anpassning och konsten att upptäcka en dold noshörning

Om vi ser till historien så har många företag och varumärken gått omkull på grund av en nonchalant eller frånvarande inställning till affärsmässiga hot och förändringar. Ett känt exempel är Kodak: Företaget ”ägde” marknaden för filmbaserad fotografering, men hängde inte riktigt med när digitalkameran gjorde entré och deras storhetsdagar är därmed nu ett minne blott.

Filmen ”The Big Short” (och boken den är baserad på) är en dramatisk och slående skildring av fenomenet som Michele Wucker beskriver i boken ”The Gray Rhino” – stora, dramatiska förändringar kryper nära inpå dem som borde ha förutsättningarna och intresse av att se dem, men som av olika anledningar inte anar vad som händer.

I ”The Big Short” var det bostadsbubblan och finanskrisen i USA som lurade runt hörnet, medan finansinstituten vägrade inse vad som höll på att hända. Finns det risk att det händer igen, utan att vi märker det – trots att vi borde ha lärt oss av historien?

Hållbarhetstrenden är här – hur bemöter vi den?

Den gröna omställningen är vår tids största affärsmöjlighet och bör tas på största allvar.

– Michael Porter, professor vid Harvard University.

Jordens befolkning växer, och det gör även den globala medelklassen. Det leder till ökad efterfrågan på resurser, ökad konsumtion och ett högre energibehov världen över. Klimatförändringar och vattenbrist anses vara några av de största ekonomiska utmaningarna för världen under de närmsta tio åren (World Economic Forum, 2017). Globalt sett förbrukar vi under ett år mer resurser än vad naturen är kapabel att reproducera. Enligt Global Footprint Network (2017) ligger vår överkonsumtion på hela 70 procent. Vad får detta för konsekvenser för företag och investeringar? Det är omöjligt att veta, men något vi vet med säkerhet är att det kommer få stora konsekvenser.

I finansiella sammanhang har det länge ansetts lite förmätet att ta hänsyn till miljö- och hållbarhetstänk i investeringsstrategier – det har snarare betraktats som en onödig och fördyrande trendkänslighet.

Men är det verkligen så enkelt?

Vi nämnde Kodak tidigare. Tänk om dagens teknologi och all ny teknik och förnybar energi slår ut kol- och oljemarknaden i samma hastighet som digitalkamerorna gick förbi Kodak och deras filmrullar?

Sådana förändringar kan uppstå och öka i takt med tekniska framsteg (som till exempel ny solcells-, vindkrafts- och batteriteknik), genom statliga bestämmelser (strängare utsläppskrav och avgifter) och förändrade konsumentvanor. Var och en av dessa förändringar kan få stora konsekvenser – i kombination med varandra kan de rasera befintliga marknader och industrier helt och hållet, samtidigt som nya växer fram. De företag, investerare och förvaltare som är redo för detta har alla förutsättningar för att inte bara överleva, utan även dra nytta av förändringarna – medan resterande kommer misslyckas totalt.

Solida, drivna och framåtblickande förvaltare med fokus på hållbarhet

Med tanke på dessa megatrender anser vi att hållbarhet har en central plats i en framtidsinriktad investeringsstrategi. Trenderna handlar nämligen mycket om de stora ekonomiska drivkrafterna; teknik, energi, naturresurser och befolkningstillväxt. Förändringarna innebär risker – som förändringar alltid gör – och bör därför i investeringssammanhang bedömas på samma sätt som andra risker.

Men hur blir sådana riskbedömningar en naturlig del av en investeringsstrategi?

Vi på Burenstam % Partners gör detta bland annat med hjälp av ESG, som i praktiken är en indikator på huruvida ett företag (eller en fondförvaltare) kontinuerligt arbetar med hållbarhet eller ej. Ett bra betyg på ESG-skalan betyder inte automatiskt att ett företag kommer uppnå bra resultat. Men det verkar heller inte vara en slump att det finns ett tydligt samband. En studie genomförd av Oxfords universitet och Arabesque Asset Management visar nämligen att majoriteten av alla företag som jobbar noggrant med ESG-modellen är mer välskötta och har en bättre kursutveckling än de som inte gör det.

Så ett bra betyg på skalan tyder med andra ord på att det är ett välskött företag som levererar fina siffror. Genom att jobba kontinuerligt med ESG får dessa företag också en bättre förståelse för de förändringar – både bra och mindre bra – som hållbarhetstrenden för med sig – och de blir därmed bättre rustade för att anpassa sig och kunna dra nytta av det hela.

När Burenstam & Partners väljer förvaltare att samarbeta med prioriterar vi därför alltid de som har förståelse för hållbarhet, ESG och en förmåga att se, förstå och kunna anpassa sig till förändringar. Det handlar helt enkelt om att undvika onödiga risker, investera i välskötta företag och kunna identifiera bra investeringsmöjligheter – både idag och i framtiden.

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss