Döstädning – det viktigaste rengöringsjobb du gör

Skriven av Formue

Döstädning – oavsett om man är gammal eller ung. Vi tittar närmare på varför och hur detta kan vara en bra övning att göra och ger dig tre frågor som du kan ställa dig själv för att komma igång.

Dödsfall i familjen är upprivande – även när en 100-åring får dö en fridsam och naturlig död, omgiven av sina närmaste efter ett långt och innehållsrikt liv. Dessvärre innebär många dödsfall onödigt stor vånda på grund av oklarheter kring sådant som dödsbo och arv.

Att efterlämna ett dödsbo rikt på materiella värden kan bidra till att hjälpa familjen vidare efter det att du själv är borta. Många av de ting som blir kvar kanske inte är så ekonomiskt värdefulla. Men de kan vara desto rikare på affektionsvärde och minnen som ger familjen möjlighet att komma ihåg den döda i framtiden. Både finansiella värden och minnen kan emellertid bli omstridda och upprörande för familjen istället för att vara en hjälp.

För att undvika detta kan det vara en fördel att ha gjort en ”döstädning”. Enkelt uttryckt handlar det om att du reder upp bland dina tillhörigheter medan du fortfarande lever, så att din familj slipper att göra det i framtiden. Du ger bort eller kastar sådant som du inte längre behöver, ordnar det praktiska och nystar upp eventuella lösa trådar. Dödsstädning handlar alltså egentligen inte om din egen död, utan mer om hur du i vill överlåta ditt arv till dina närmaste.

Margareta Magnusson har skrivit en bok om detta – Döstädning: ingen sorglig historia. Magnusson understryker hur viktigt det är att utföra processen på ett sätt som bidrar till sammanhållning och inte sår split. Hur många familjer har inte splittrats i samband med olyckliga arvsuppgörelser? Kanske är orsaken bakom många konflikter missade döstädningar?

Kan döstädning vara något för dig? Nedan finner du tre frågor som du kan ställa till dig själv för att komma igång.

Vet du själv vad du äger?

En bra start kan vara att överblicka vad du äger. Överraskande många har tappat översikten över både sådant av ekonomiskt värde och sådant med ett känslomässigt värde. Existerar det en sammanställning över dina mest värdefulla ägodelar? Vet du var allt finns? Föreligger det oklarheter angående ägarskapet till rörelsen som du och din bästa vän och affärspartner driver? Red i så fall upp detta medan du fortfarande kan så att familjen och din affärspartner slipper att hamna i en konflikt när du själv är borta.

Har du städat på vinden?

Dina efterkommande vill ärva fina saker efter dig – inte nödvändigtvis allt du äger, skriver Margareta Magnusson. Har du åtskilliga kubikmeter med gammalt skräp som du vet att du aldrig kommer att använda? För dig är det enkelt, du vet vad du har och var allt finns. Du kan helt enkelt bestämma dig för att kasta det oväsentliga.

Dina efterlevande vet för det mesta inte vad sakerna har betytt för dig, vad som är älskade minnen och vad som bara är skräp. Gör dem tjänsten att rensa. Det kan också innebära en befrielse för dig själv. Att du påbörjar din döstädning behöver inte betyda att du tänker dig att dö med en gång. Om du så kommer att leva i 70 år till kan det vara positivt att rensa lite redan nu. Och göra om det om några år.

De flesta av oss städar inte hemma bara då vi väntar gäster, utan också för vår egen del, för att det känns bra att ha ordning. En döstädning är i någon mån inte annorlunda än en vindsröjning, bara lite mer avancerad.

Margareta Magnusson avråder från att starta städningen med att gå igenom familjefoton. Hon föreslår att du sparar dem till sist, annars är risken stor att du blir sittande i soffan med gamla minnen. Gå hellre systematiskt igenom ditt framtida dödsbo, rum för rum, sak för sak.

Har du städhjälpen som du behöver?

Även om du själv vet bäst vilka av dina ägodelar som är värda att ta vara på betyder inte det att du inte kan ta emot goda råd – eller lufta dina tankar med andra. Kanske har du saker som du bara betraktar som skräp på vinden, men som dina barn har starka minnen av? Lösningen är att bjuda in dem en dag och helt enkelt ha en genomgång. Oavsett om det är familjemedlemmar eller vänner som du väljer att lita på kan det vara bra att få goda råd och perspektiv från andra, och inte bara utgå från dina egna tankar.

Men hur gör man med tillgångar som inte finns fysiskt på vinden eller i ett skåp? När det handlar om skaffa sig översikt och reda upp oklart ägande kan det vara en fördel att få professionell hjälp. Det samma gäller naturligtvis när testamenten ska formuleras och andra formaliteter ordnas.

Kom igång nu – oavsett om du är 30 eller 70

En bra döstädning kan vara det bästa vaccinet mot framtida konflikter. Ett ordnat dödsbo är också mycket enklare att fördela på det sätt som de döda önskat. För ett dödsbo med stora ekonomiska tillgångar är det extra viktigt att ansvariga försäkrar sig om att det mindre värdefulla inte skymmer det verkligt värdefulla – oavsett om det rör sig om finansiellt värde, affektionsvärde eller en kombination av de båda. Bra döstädning är inte bara en fördel med tanke på en framgångsrik arvsdelning – den är även en viktig del av din förmögenhetsförvaltning. Därför hjälper vi våra kunder med städningen.

Döstädning är ett rengöringsjobb som du kan sätta igång med tidigt i livet såväl som sent. En korrekt städning krävs med jämna mellanrum. Och det känns oftast väldigt bra efteråt.

[sc name=”kontakt_arv”]

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss