Deklarationen 2024: Viktiga datum, råd och tips

Skriven av Formue

Deklarationssäsongen i full gång och senast 2 maj 2024 ska din inkomstdeklaration vara inlämnad till Skatteverket (med byråanstånd 17 juni). Här delar vi med oss av vad som kan vara bra att tänka på inför årets deklaration – från viktiga datum till vad du bör kontrollera samt möjliga avdrag.

Den 19 mars öppnade Skatteverket upp sin e-tjänst för att deklarera, under mitten av april väntas pappersdeklarationerna ha nått sina mottagare (även tillgängliga som PDF på skatteverket.se), med en sista inlämningsdag senast den 2 maj 2024 (24 april 2024 för deklarationer via post).

Även om det är enkelt att godkänna de förtryckta uppgifterna på deklarationsblanketten, är det viktigt att noggrant granska och se över att de förtryckta uppgifterna i din inkomstdeklaration stämmer. Du bör också undersöka om det finns några viktiga ändringar eller tillägg som behöver göras, samt om det finns möjlighet till avdrag. Det kan handla om inkomster som behöver redovisas eller händelser under året som Skatteverket inte har information om, till exempel inkomster från utlandet. Här går vi igenom vad du behöver rapportera om samt möjliga avdrag i din deklaration.

Vill du komma i kontakt med Formues skattejurister?

Vad kan du behöva komplettera i din förtryckta deklaration?

1. Skatt på inkomster från utlandet

Om du är bosatt i Sverige och erhåller utländska inkomster är det viktigt att redovisa dessa i din svenska inkomstdeklaration och betala skatt på dem i Sverige. Det inkluderar löner, intäkter från företagande och andra inkomstkällor som uppkommit utanför Sverige. Det är dock värt att notera att det finns undantag och regler som kan påverka detta, till exempel eventuella dubbelbeskattningsavtal och din specifika bosättningsstatus.

Läs mer om att deklarera inkomster från utlandet

2. Inkomster från onoterade innehav

Inkomster från onoterade innehav kräver lite extra uppmärksamhet när du ska deklarera och det är viktigt att du säkerställer att dessa syns på din förtryckta deklaration. Något som är viktigt att notera är att preliminärskatt vanligtvis inte dras på utdelningar/kapitalvinst från försäljning av onoterade innehav, och du kan därför behöva göra en extra inbetalning till ditt skattekonto. En fyllnadsbetalning är avsedd att täcka den skatt som är knuten till dessa inkomster och därmed undvika förseningsavgifter, eventuella räntekostnader och andra sanktioner.

Läs mer om att deklarera på onoterade innehav här

3. Vinst vid privata affärer

Om du har sålt till exempel konstverk, antikviteter eller veteranbilar, är det transaktioner med en vinst som är skattepliktig och som ska redovisas i din deklaration. Det är viktigt att du noggrant redovisar denna typ av försäljningar för att undvika eventuella skattekonsekvenser. Det kan också handla om försäljning av smycken, fastigheter eller samlarobjekt – som kan medföra skattepliktiga vinster.

Läs mer här

4. Granskning av utländsk skatt

Vanligtvis syns de flesta inkomster och automatiska avdrag på din förtryckta deklaration, men det är viktigt att du noggrant granskar deklarationen för att säkerställa att alla avdrag är korrekta och att utländska skattebetalningar har beaktats. Om du till exempel har hyrt ut en lägenhet i Spanien och redan betalat spansk skatt på hyresintäkterna, ska den utländska skatten avräknas mot skatten på hyresinkomsten i Sverige för att undvika dubbelbeskattning. Noggrann granskning är också viktig för utländska tillgångar, som utdelningar från investeringssparkonto (ISK) som kan kräva manuellt yrkande i deklarationen.

Fem möjliga avdrag i din deklaration:

Bostadsuppskov och återföring av uppskov

När du säljer en bostad och investerar vinsten i en annan, kan du använda bostadsuppskov för att skjuta upp betalningen av kapitalvinstskatten. Det ger dig flexibilitet att behålla likviditet och investera enligt din situation. När du avslutar uppskovet och betalar skatten (återföring av uppskov) görs det vid försäljning av den nya bostaden och den tidigare uppskjutna skatten ska tas med i beräkningen.

Upp till tre miljoner kronor i skatt kan skjutas upp om du äger 100 procent av din sålda bostad. Vinsten kan även användas för att kvitta mot tidigare års förluster. Vid försäljning av den nya bostaden beskattas uppskjuten vinst enligt aktuella skattesatser, normalt 30 procent, men bara 22/30 av vinsten är skattepliktig, vilket ger en effektiv skattesats på 22 procent.

Du kan även använda gamla uppskov även utan att sälja din bostad. Minsta belopp för återföring är 20 000 kronor per år. Från och med 1 januari 2021 har räntebeläggningen av både gamla och nya bostadsuppskov slopats, vilket gör det kostnadsfritt att skjuta upp beskattningen av bostadsförsäljningens vinst. Det kan därför vara fördelaktigt att ansöka om uppskov, även i efterhand. Notera att du då kan behöva betala uppskovsränta retroaktivt för de år då uppskov inte beviljades.

Använd Skatteverkets uppskovsguide för att se om du kan begära uppskov

Rot- och rutavdrag

Du kan få skattereduktion för hushållsnära tjänster (rut) upp till 75 000 kronor per år och för reparationer, underhåll och ombyggnationer (rot) upp till 50 000 kronor per person och år. Det totala rot- och rutavdraget för privatpersoner är 75 000 kronor per år och förtrycks vanligtvis i deklarationen, men dubbelkolla att det är korrekt.

Om du har haft stora rot- eller rutavdrag under 2023 och din inkomst är relativt låg, kan du behöva återbetala en del av de tidigare erhållna skattereduktionerna. I sådant fall visas detta som en “Skattereduktion (rot-/rutavdrag) som du inte kan utnyttja” i din skatteuträkning.

Det är dock möjligt att rädda en sådan situation genom att som angetts i punkt ett (i en situation där du sedan tidigare har fått uppskov med en kapitalvinst när du sålt en bostad) frivilligt återför uppskovet, eller en del av det. Det går också att omfördela skattereduktionen till en make/maka eller sambo. Notera dock att när det gäller rotarbete måste den som reduktionen förs över till äga del i bostad där arbetet utförts.

Här kan du se hur mycket skattereduktion du använt för rot och rut

Ränteavdrag vid gemensamt lån

När makar eller sambos delar ett gemensamt lån kan de fördela ränteutgifterna mellan sig för att maximera skattereduktionen för kapitalunderskott. Det är möjligt att justera den förtryckta fördelningen av räntan vid deklarationen, men det är viktigt att både du och din partner gör denna justering i era individuella deklarationer för att säkerställa korrekt rapportering.

ISK-sparande

När du sparar på ett investeringssparkonto (ISK) och investerar i exempelvis aktier och fonder beskattas du baserat på det totala värdet av dina tillgångar (schablonintäkten), i stället för på individuella vinster eller förluster, utdelningar eller avkastning. Din årliga schablonintäkt kommer förifylld i deklarationen och för 2023 och beräknas på värdet på kontot varje kvartal uppräknat med statslåneräntan 30 november 2022 plus en procentenhet (2,94 procent). Skatten på schablonintäkten är 30 procent.

Här kan du räkna ut din schablonintäkt på ditt ISK

Avdrag för dubbel bosättning

Om du bor på en plats och arbetar på en annan som ligger mer än fem mil bort, har du möjlighet att ansöka om dubbel bosättning. Detta innebär att du kan göra avdrag för dina boendekostnader och eventuella räntekostnader relaterade till ditt boende.

Höjd kostnadsränta

Notera att kostnadsräntan för underskott på skattekontot har ökat sedan i fjol. Beroende på storleken på underskottet tillämpas antingen en hög eller låg räntesats. Från den 1 februari 2023 höjdes den höga kostnadsräntan till 18,75 procent, medan den låga kostnadsräntan ökade till 3,75 procent på årsbasis från samma datum (ej avdragsgill).

Kostnadsräntan påverkar dem som förväntar sig en kvarskatt överstigande 30 000 kronor vilken räknas från 12 februari 2024. För att helt undvika kostnadsränta behöver du ha gjort en extra skatteinbetalning innan detta datum.

Om din kvarskatt inte överstiger 30 000 kronor är sista betalningsdag den 2 maj för att helt undvika ränta.

Läs mer här

Viktiga datum att komma ihåg:

2 maj: Sista dag för att lämna in din inkomstdeklaration för inkomståret 2023 för att undvika förseningsavgifter, om du inte har fått anstånd.

17 juni: Sista dag för att lämna in din inkomstdeklaration för inkomståret 2023, om du har fått anstånd från Skatteverket.

Här hittar du alla viktiga datum inför deklarationen

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss