Capgemini: Minskade förmögenheter och få digitala ledare

Skriven av Ingun Stray Schmidt

Wealth Management-branschen globalt behöver utveckla bättre digitala verktyg för att öka produktiviteten och förbättra kundupplevelsen. Det framgår av Capgeminis World Wealth Report 2023. Rapporten lyfter fram Formue som en ledstjärna inom branschen när det gäller att erbjuda innovativa digitala lösningar.

För första gången på tio år minskade antalet personer med hög nettoförmögenhet (HNWI:s) globalt förra året. Samtidigt upplevde HNWI:s den största förmögenhetsnedgången på ett årtionde. I Sverige minskade antalet dollarmiljonärer med 6,4 procent (globalt 3,3 procent) till 155 000 personer, och värdet av deras sammanlagda förmögenhet minskade med 7,1 procent till 376 600 miljarder dollar.

Osäkerheten inom makroekonomin och den geopolitiska instabiliteten påverkar Wealth Management-branschen, som historiskt har varit en traditionell bransch med mycket manuellt arbete. För att bli mer effektiva och kunna erbjuda en förbättrad kundupplevelse måste aktörerna inom branschen omfamna en mer digital strategi. Denna slutsats kan dras från den 27e upplagan av Capgeminis World Wealth Report. Rapporten publiceras årligen och anses vara betydande för dem som vill följa branschens globala trender och utveckling.

– Rapporten har starkt inflytande inom branschen och blir uppmärksammad av en bred publik, säger Anders Zachrisson, strategiansvarig på Formue.

Rankas lågt i digital mognad

Rapporten visar att rådgivare till HNWI:s i genomsnitt endast är tillgängliga för sina kunder under en tredjedel av sin arbetstid. Orsaken till det här är bristfälliga digitala lösningar som kräver omfattande manuellt arbete.

”Ett bristfälligt digitalt gränssnitt mellan kund och rådgivare begränsar för rådgivare att erbjuda kunderna ekonomisk rådgivning och expertis i rätt tid”, står det i rapporten. Dessutom framkommer det att endast en av tre branschledare rankar sin organisations digitala mognad som hög. Capgemini skriver vidare att ”Wealth Management-företag måste lägga mer fokus på att bygga kundrelationer genom integrerade gränssnitt och skräddarsydda teknologiska lösningar”.

– Wealth Management-företag befinner sig vid ett avgörande vägskäl. Den makroekonomiska bilden kräver en förändring av tankesätt och affärsmodeller för att uppnå hållbar intäktstillväxt. Företagens flexibilitet och anpassningsförmåga blir avgörande för att tillgodose behoven hos personer med hög nettoförmögenhet, som fokuserar på att bevara sin förmögenhet. Branschen måste stärka sitt erbjudande, ge förvaltarna bättre resurser och dra nytta av nya tillväxtmöjligheter för att vara relevanta, säger Nilesh Vaidya, global ledare för bank och kapitalmarknader på Capgemini i en kommentar, och fortsätter:

– Framgången kommer att avgöras av förmågan att lösa de utmaningar som är förknippade med digital omognad, avslutar hon.

Formue lyfts fram

Under de senaste åren har Formue satsat betydande resurser på att utveckla digitala lösningar för att skapa en bättre kundupplevelse. Capgemini lyfter – för tredje året i rad – fram Formue som en branschledande aktör inom det här området. Capgemini skriver att Formue har omdefinierat kundupplevelsen genom att vara innovativa och skapa värde för sina kunder. Rapporten framhäver också Formues koncept Financial Life Management, en bred och personlig rådgivning. För att främja en mer strategisk dialog med sina kunder har Formue hjälpt sina rådgivare att gå från administrativa och rutinmässiga uppgifter till att kunna fokusera sin tid till kundarbete.

– Vi satsade tidigt på vår digitala plattform, och nu ser vi resultatet av det. Vi har digitala lösningar som vinner priser och väcker uppmärksamhet. De företag som lyfts fram i Capgeminis rapport är de som formar marknaden, säger Anders Zachrisson.

”Mindre företag kan påverka”

I Capgeminis rapport för 2021 lyftes Formues plattform fram, medan fjolårets rapport fokuserade på Formues digitala marknadsföring och prospektering. I årets rapport framkommer hur den digitala satsningen möjliggjort konceptet Financial Life Management: mer tid och bättre rådgivning för varje kund.

– Att vi inkluderas bland dem som formar branschen visar att vi inte bara genomför vår strategi, utan också att ett mindre företag som vårt kan påverka en stor bransch, säger Anders Zachrisson.

Störst minskning i Nordamerika

Den största förmögenhetsminskningen hade Nordamerika med en nedgång på 7,4 procent. I Europa minskade förmögenheterna med 3,2 procent och Asien-Stillahavsområdet med 2,7 procent. HNWI:s i Afrika, Latinamerika och Mellanöstern hade däremot en ökning av förmögenheter år 2022, främst tack vare starka resultat inom olje- och gassektorerna.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content på Formue

Ingun är ansvarig för innehåll och PR på Formue. Hon har redaktionellt ansvar för allt skriftligt material som publiceras på Formues blogg Insikt, samt rapporter som produceras av Formues marknadsavdelning. Hon är även koncernens presskontakt.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss