Bull, bear eller – krabba?

Skriven av Michael Livijn

Formues chefsstrateg Michael Livijn pratar om maj och räntor och risktillgångar. Han nämner begreppet bull eller bear och ställer det mot verkligheten. Han pratar även om 2022 i stort och nämner år 1994 och att ha perspektiv i sammanhanget. Men är ränterörelserna över för nu och vad menar han med att marknaden rör sig som en krabba?

Den senare delen av maj bjöd på en viss återhämtning på marknaden, och de flesta tillgångsslag hade en positiv utveckling efter en mycket tung april. Räntorna sjönk tillbaka, vilket i sin tur lyfte risktillgångar som aktier och även mer riskfyllda obligationer. Kort sagt, lite mer positivt på sistone. Men låt oss inte fastna i det kortsiktiga, det är som jag tidigare skrivit väldigt lätt att gå bort sig i den torktumlare som är marknaden på kort sikt. Upplevelsen är ofta att utvecklingen är mer eller mindre binär, det vill säga etta eller nolla. Upp alternativt ned, eller för den delen, bull eller bear.

Verkligheten är dock något mer nyanserad än så, något som faktiskt också gäller på marknaden. Jag hävdar med en dåres envishet att perspektiv alltid är nyttigt (läs mer här), och det gäller speciellt för 2022 som hittills har varit minst sagt omtumlande. Årets stora rörelse har kommit på räntesidan där både de korta och de långa räntorna stigit kraftigt, drivet av den inflation i den globala ekonomin som tog fart under andra halvåret 2021. Eftersom räntan är priset på pengar påverkar den allt i finansiella sammanhang, må det vara aktiekurser eller möjligheten för ett bolag att finansiera sig. Som jag också dryftat tidigare får vi gå tillbaka till 1994(!) för att hitta en liknande rörelse på räntemarknaden, och då var den till och med kraftigare än den vi nu genomlevt. Genomlevt? Nja, frågan om vart räntorna är på väg är fortfarande öppen, bara för att de sjunkit tillbaka de senaste veckorna betyder inte att det är över för den här gången.

Jag anser att det finns en intressant aspekt här, oavsett hur framtiden kommer att arta sig. Vi är som sagt benägna att antingen tycka bull eller bear för de är båda lätta att relatera till. Antingen ska det upp eller ned. Och 2022 har varit ganska tydligt på den punkten; räntor upp och riskfyllda tillgångar ned. Kraften i ränterörelsen uppåt tycker jag är central här, räntorna har gått upp ordentligt samtidigt som längden också varit ansenlig, drygt ett halvårs rörelse sedan start. Och medan detta pågår finns det lite eller ingen tid för att reflektera över vad som händer, marknaden reagerar snabbt och brutalt. Rotationerna under året har också varit bland de största på mycket länge. ”Kill your darlings” är en sliten management-kliché men på marknaden stämmer den fullt ut där tidigare vinnare blir nedslagna när förutsättningarna ändras. I detta fall alltså stigande räntor. Pudelns kärna är ändå att inga trender varar för evigt. I fallet stigande räntor är det därför fullt naturligt med en paus efter tjurrusningen i år, förr eller senare blir marknaden utmattad. Vi kan kalla det för en ”kontemplationsfas”, där marknaden går från att agera mer på instinkt (springa med flocken, oavsett vart den är på väg) till att faktiskt stanna upp och skapa sig en uppfattning om situationen. Med tanke på de stora marknadsrörelser som varit i år har säkert en del varit överdrivna och andra mindre så, och under denna fas justeras dessa till samtidigt som marknaden i stort rör sig mer som en krabba – sidledes – innan nästa fas tar vid. Återstår att se vart det bär hän när det väl inträffar!

Text: Michael Livijn

Dela artikel

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss