Arv av konst och värdefulla föremål? Tänk på det här

Skriven av Katinka Traaseth

Att ärva konst och värdefulla föremål är en gåva, men det kan också vara en utmaning när det är dags att skilja på vad som är guld och vad som är gråsten. Hur avgör du värdet på föremålen? Vem är konstnären bakom verken – och hur fördelar du värden rättvist inom familjen? När du står inför att ärva konst finns det många faktorer att beakta. Här delar vi med oss av våra råd för att navigera genom denna process.

Artikeln är skriven i samarbete med Katja Bergstrøm från Formues konstavdelning.

Starta med en överblick

När du ärver från en passionerad konstsamlare kan det kännas överväldigande att möta en mängd olika föremål – och det är inte bara konstverk som har ett värde; design, antikviteter, smycken, klockor, porslin, silver, designerväskor och vin är alla exempel på objekt som också kan vara värdefulla.

Först och främst är det viktigt att fastställa vilka objekt du ärver och vem som har skapat dem. För att få en tydlig överblick kan det vara bra att ta bilder av varje objekt och mäta dem. Att ta hjälp av specialister kan underlätta processen.

Det är också viktigt att spara all tillgänglig dokumentation för varje objekt som du ärver. Det kan till exempel vara inventarieförteckningar, fakturor, proveniens*, autentiseringscertifikat, tidigare värderingar, försäkringsavtal och skickrapporter. Ibland kanske inte all dokumentation finns eller verkar nödvändig, men den kan ändå vara viktig som referens för att hantera samlingen framöver. Särskilt viktigt är det att spara dokumentation för objekt med betydande ägarhistorik, också certifikat för värdefulla klockor och designerväskor. Det kan vara avgörande vid eventuella framtida försäljningar.

*Proveniens är ett konstnärligt begrepp som används för att beskriva ursprunget eller den historiska bakgrunden av ett objekt. Det kan vara ägarhistorik, försäljningshistorik och eventuella utställningar objektet har varit en del av.

Foto: Blomqvist auktionshus

Vilket är det aktuella marknadsvärdet?

Det kan kännas som att öppna en skattkista när du ärver konst, där det inte alltid är lätt att skilja de verkliga skatterna från vanliga föremål. En keramisk figur som varit förbjuden att röra i åratal kanske visar sig vara en helt vanlig turistsouvenir, medan en målning som legat gömd på vinden kan visa sig vara oväntat värdefull.

Nästa steg, efter att ha skapat dig en översikt, är att få en värdering för att fastställa objektets nuvarande marknadsvärde. Det baseras vanligen på tidigare försäljningspriser för liknande föremål. En korrekt värdering är avgörande för att fatta beslut om hur du bäst hanterar arvet – oavsett om det är att behålla, sälja eller fördela det inom familjen. Dessutom är en noggrann värdering viktig för att se till att samlingen är försäkrad till rätt värde.

Och även här kan du få hjälp. Flera auktionshus och specialister erbjuder arvstjänster där experter kan hjälpa dig att skapa en detaljerad översikt och fastställa värdena på dina ärvda föremål. Beroende på antalet föremål och din plats kan du få en bedömning antingen personligen på plats eller digitalt genom att skicka in bilder och relevant dokumentation. När det gäller konstverk är det vanligt att den nödvändiga informationen inkluderar konstnärens namn, verkets titel, produktionsår, använd teknik och storlek.

Hur fördelar du arvet rättvist?

När du delar upp en samling av värdefulla föremål bland familjemedlemmar är det viktigt att ta hänsyn till flera aspekter. Det handlar inte bara om att bedöma föremålets estetiska värde, vare sig det är konstverk, designobjekt eller antikviteter, utan också deras ekonomiska värde och den personliga betydelsen för varje individ.

Att engagera en oberoende rådgivare kan vara fördelaktigt, då de kan bedöma samlingens värde och rekommendera en passande fördelning av tillgångarna. Eftersom konstverk ofta har personlig betydelse har familjemedlemmar vanligtvis preferenser för vilka verk de vill behålla – och dessa önskemål bör rådgivaren tar hänsyn till.

Foto: Blomqvist Nettauksjon

Foto: Blomqvist auktionshus

Ska du behålla eller sälja det du ärvt?

När du ärver konst och andra värdefulla föremål måste du bestämma om du vill behålla dem, sälja dem, donera dem eller dela dem bland familjemedlemmar. Dina val kan påverkas av dina egna intressen, ekonomiska överväganden och personliga band till föremålen.

Om du väljer att sälja är det viktigt att veta att olika försäljningskanaler kan ge olika resultat. Därför kan det vara en bra idé att rådfråga en oberoende expert som kan vägleda dig genom processen; att välja den mest lämpliga säljvägen, att komma i kontakt med rätt köpare och att förhandla fram ett försäljningsavtal. Konstvärden kan variera över tid, och en oberoende rådgivare kan hjälpa dig med en strategi som tar hänsyn till det och som säkerställer att du tar ett bra beslut.

Till skillnad från andra tillgångar är det dock inte alltid enkelt att sälja konst vid en specifik tidpunkt. Marknadsvärdet för konst är inte konstant och efterfrågan på olika konstnärer och tidsperioder följer cykler. Även här kan en oberoende rådgivare hjälpa dig att hitta den bästa strategin för varje konstverk och se till att du tar bra beslut. Till exempel kan en välrenommerad museiutställning eller en ny publikation väcka nytt intresse för konstverk och därigenom skapa en passande tidpunkt för försäljning.

Se till att ha rätt försäkring

När du ärver konst eller andra värdefulla föremål är det viktigt att se till att de är ordentligt försäkrade. Din hemförsäkring kanske inte ger tillräckligt skydd för värdefulla konstverk. Många försäkringsbolag erbjuder specialiserade konstförsäkringar som täcker skador, förlust eller stöld, särskilt under transport, då de flesta skador inträffar.

Även om du ärver en dokumenterad konstsamling är det bra att uppdatera värderingarna för att vara säker på att du har rätt försäkringsbelopp. Det är särskilt viktigt för samtidskonst, där marknadsvärdet snabbt kan förändras. En värdering från ett auktionshus ger dig en uppskattning av värdet, från det lägsta till högsta uppskattade priset. De flesta föredrar att använda genomsnittsvärdet eller det högsta värdet för sin försäkring. Vi rekommenderar att du använder anskaffningsvärdet för försäkringen, så att du kan ersätta konstverket om något oväntat skulle hända.

Foto: Blomqvist auktionshus

Håll koll på samlingen

För att hålla koll på din samling är det viktigt med en tydlig struktur. Det underlättar inför att uppdatera försäkringsvärden och vid framtida ägarövergångar. Ett arkiv med bilder, detaljerade beskrivningar och dokumentation är avgörande. Det finns olika sätt att göra detta, som en Excel-fil eller mappar med bilder och dokument. Digitala verktyg specifika för samlingar kan också vara till hjälp. På så sätt blir det enkelt att komma åt samlingen online och via en app.

Att engagera en samlingsförvaltare, som våra konstexperter på Formue, kan också vara en bra idé.  De kan hjälpa dig med att arkivera din samling och erbjuda professionell hjälp med värdering.

Att ärva konst och värdefulla föremål kan väcka både spännande och överväldigande känslor. Med rätt stöd och användbara verktyg kan processen bli både mer givande och mindre stressig.

Sammanfattningsvis – sex råd för dig som ärver konst:

  1. Skapa en tydlig översikt av din samling; fastställ vad du ärver och vem som skapat föremålet/föremålen.
  2. Ta in värderingar baserat på aktuellt marknadspris för att fastställa nuvarande marknadsvärde.
  3. Fördela arvet i familjen med både ekonomiska och emotionella aspekter i åtanke.
  4. Ta hjälp av en expert vid eventuell försäljning för att välja rätt försäljningskanal och tidpunkt.
  5. För konstverk du vill behålla, se till att ha en försäkring som täcker rätt värde.
  6. Skapa en smart och tydlig struktur för att organisera och hålla koll på samlingen framåt.

Vill du få våra konstartiklar och inbjudningar till våra konstevent? Signa upp på vårt nyhetsbrev här!

Katinka har det överordnade ansvaret för konstavdelningen hos Formue, vilket inkluderar konstrådgivning, konstevent, nyhetsbrev för konst, utställningar på Formue, och utveckling av Formues egna konstsamling. Katinka har bred erfarenhet inom konstområdet med rådgivning, evenemang och innehåll.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss