Alternativa investeringar: Rose Marie kommenterar

Skriven av Formue

– Meningen är att finna andra avkastningsströmmar, sådant som inte följer börs och ränta, säger Johan Hagbarth, placeringsstrateg på SEB.

Han fortsätter:

– Hedgefonder kan nämnas i sammanhanget, men för vanliga privatpersoner är det en svår form av investering. Man behöver hjälp från en lämplig bank.

Hur är det med råvaror i dagsläget?

– Det har varit en mycket populär alternativ investering under flera år, men det trenden har brutits. Ofta handlar det om olja, men ingenting tyder på att priset ska stiga inom kort. Men framöver kan det säkert bli intressant igen, men inte för stunden.

Omvärldsläget, med osäkerhet kring Trump, Nordkorea och även Brexit finns i alla investerares bakhuvud, men Johan Hagbarth är försiktigt positiv.

Trump är bakbunden och lyckas inte påverka så mycket som han sagt.

– Jag tror att oron angående Nordkorea klingar av, enligt experterna är det tydligt att ingen vill ha krig. Trump är bakbunden och lyckas inte påverka så mycket som han sagt. Givet den stora tillväxten vi ser är jag någorlunda optimistisk.

Han nämner också fonder som investerar i obligationer som ett alternativ. Risken kan vara relativt hög men det är också vinsten. Rose Marie Westman, chefsekonom på Burenstam & Partners AB, delar åsikten. Hon påpekar att det viktigaste med alternativa investeringar är att de bidrar till diversifiering som innebär låg korrelation med traditionella tillgångar samt att de erbjuder en tillräckligt stor riskspridning. Att investera i obligationer utgivna av ett fåtal mindre företag med sämre kreditbetyg är riskfyllt, men om minst 50 – 70 olika utställare av obligationer kombineras i en investeringslösning kan risken minskas betydligt. En faktor som enligt teorin bidrar till en högre förväntad avkastning på en alternativ investering är olika grader av bindningstider, ju längre bindningstid desto högre avkastning. Investeringar inom private equity, olika typer av direktutlåning eller innehav av fastigheter är exempel.

Rose Marie Westman. Foto: Maria Lindvall

– Investeringar i råvaror eller valutor är för mig mindre intressanta då cykliska tillgångar generar avkastning endast momentant vid värdeförändringar på råvaror eller valutor. En investering i litium kan till exempel vara en kortsiktigt spännande investering men riskerar att kollapsa vid nästa tekniska framsteg då batterier kan tillverkas helt utan litium, säger Rose Marie Westman.

Hon är övertygad om att långsiktiga investerare kan få god avkastning över tiden i tillgångar med lägre risk – om tillgångsslaget har en inneboende avkastning. Det problematiska för mindre investerare är att finansmarknaden erbjuder väldigt få produkter som är tillräckligt riskdiversifierade samtidigt som de har en acceptabel och transparent kostnadsnivå.

Branschen är ny och svår att överblicka, men bärkraftig om den hanteras rätt

Rose Marie Westman nämner även så kallade peer-2-peer lån. Upplägget går ut på att erbjuda finansiering från privatpersoner till andra privatpersoner, eller entreprenörer. Om utlåningen sprids på tillräckligt många låntagare och räntorna speglar risktagandet korrekt är detta, enligt Rose Marie Westman, ett exempel på direktutlåning som över tiden bör ge en avkastning som är mycket högre än till exempel företagsobligationer.

– Branschen är ny och svår att överblicka, men bärkraftig om allt utförs rätt.

Riskerna är emellertid inledningsvis höga då aktörerna som sysslar med peer-2-peer är nyetablerade och därmed har större operationella risker inbyggda i sin verksamhet. De är heller inte prövade i ett läge med en sämre konjunktur som resulterar i många konkurser. Rose Marie Westman understryker att utlåning av pengar i grunden är väldigt enkelt, efterfrågan är vanligtvis hög.

– Det svåra är att göra det på rätt sätt och ta tillräckligt betalt för risken i utlåningen, där får man oftast inte svar förrän efter en finansiell kris.

Bitcoin, en kryptovaluta, är en annan alternativ investering som rusat i värde. Den är ett exempel på att reglerade banker skapar ett behov av alternativa betalningssätt som inte är bundna till nationsgränser. Kryptovalutor som inte är uppbackade av en centralbank innebär samtidigt en mycket hög risk. Även om antalet utestående Bitcoin regleras genom en säkerställd algoritm är grunden för länders valutor generellt förtroendet för landets ekonomi och dess centralbank. Om det visar sig att kryptovalutor har kunnat manipuleras kommer valutan ifråga att riskera kollaps.

– Dessutom tillkommer frågor om it-säkerhet och riskerna för hackning vilket förstås berör även traditionella digitala transaktioner.

Rose Marie Westman påpekar också att eftersom kryptovalutorna är helt oreglerade är det kriminella flödet av betalningar med till exempel bitcoin förmodligen väldigt högt. Hon befarar att detta kan underminera förtroendet för hela systemet.

– Men en intressant och positiv aspekt av kryptovalutor är den underliggande blockchain tekniken som kommer att revolutionera de etablerade bankernas hantering av betalningar i grunden, säger Rose Marie Westman.

Fakta

Behovet av kapital som inte är bundet som pensionssparande kan vara högre i yngre år. Andelen alternativa investeringar bör vara 15 – 30 % för 30 – 50-åringar, men något lägre, 10 – 20 %, för 65-åringar.

Text av Ossian Grahn för Affärslivet.se. Publicerades ursprungligen den 7 september 2017. Läs artikeln i sin helhet här.

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss