World Wealth Report 2020: Rekordmånga dollarmiljonärer i Sverige

Skriven av Caroline Lundh

Antalet svenska dollarmiljonärer ökar och har nått en ny rekordnivå. Det visar World Wealth Report 2020 som nu ges ut för 24:e året i rad. Under 2019 fanns det 142 000 dollarmiljonärer i Sverige – det är en ökning på tio procent sedan året innan.

Enligt senaste World Wealth Report, som årligen ges ut av det franska it-konsultbolaget Capgemini, ökade antalet dollarmiljonärer i Sverige från 129 000 till 142 000 mellan 2018 och 2019. Det är en ökning på tio procent som gör att Sverige lämnar plats 25 och intar plats 23 på listan över flest dollarmiljonärer i världen. Plats 22 har intagits av Österrike med 155 000 dollarmiljonärer och strax bakom Sverige och på plats 24 finns Thailand med 134 000 dollarmiljonärer. USA toppar listan med 5 909 000 dollarmiljonärer, tätt följt av Japan, Tyskland och Kina.

Enligt rapporten är det främst en stark börs (plus 22 procent) och en bostadsmarknad med högre bostadspriser (plus tre procent) som ligger bakom Sveriges tioprocentiga ökning.

– En exceptionellt stark svensk börs och fortsatt ökande bostadspriser är två av de viktigaste orsakerna till ökade svenska förmögenheter under 2019, säger Johan Bergström, ansvarig för finanssektorn på Capgemini Invent i en kommentar till rapporten. Vi hade en nedgång 2018, men nu växer Sverige igen och tar tillbaka plats 23 på listan av länder med flest dollarmiljonärer.

Starkast utveckling i Norden

Sett ur ett nordiskt perspektiv är Sveriges ökning den största. I Danmark var motsvarande siffra åtta procent och i Norge fyra procent.

Även antalet dollarmiljonärers samlade förmögenheter ökade under 2019. I Sverige var ökningen nio procent – även det är den största ökningen i Norden. I Danmark ökade de samlade förmögenheterna med nio procent, i Norge fem procent.

Covid-19 tvingar fram ett skifte

Men coronaviruspandemin har skakat om världsekonomin. Rapporten prognostiserar att dollarmiljonärernas samlade tillgångar till följd av virusspridningen kommer att minska globalt med mellan sex och åtta procent under första halvan av år 2020, jämfört med december 2019. Här bedöms Sverige möta en något mer lindring nedgång på mellan fem och sju procent.

Enligt rapporten förändrar covid-19 även var dollarmiljonärer väljer att placera sina pengar. Under 2019 ökade aktieinvesteringarna – 2020 väntas ett skifte mot en ökad andel investeringar i likvida tillgångar.

Strålkastarljuset mot hållbarhet

Intresset för hållbara investeringar verkar även hålla i sig. 39 procent av de dollarmiljonärer som deltagit i undersökningen har en tro om att hållbara placeringar kommer att ge en högre avkastning. Även socialt ansvarstagande och mindre risker ligger bakom navigeringen mot hållbara investeringar. Det kan göra att 46 procent av investeringarna under 2021 görs i hållbara tillgångar.

– Vår undersökning visar att över 90 procent av kapitalförvaltare redan erbjuder eller kommer att erbjuda hållbara investeringsprodukter. Förväntningen från investerarna är att på sikt uppnå bättre avkastning från etiska och hållbara bolag och fonder än från traditionella investeringar, säger Johan Bergström i en kommentar till rapporten.

 

 

 

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss