Hyra ut sommarhuset? Här är fem saker du bör tänka på innan

Skriven av Caroline Lundh

Social distansering har gjort att allt fler väljer att ”hemestra” i sommar. För den som står som ägare till ett fritidshus finns därför goda uthyrningsmöjligheter – men det finns en del att ha i åtanke innan du lämnar över nycklarna. Deklaration av hyresintäkter och schablonmässiga avdrag är två.

Ett rött trähus med vita knutar, ett stenhus vid vattnet, en stuga på fjället eller ett torp på landsbygden. Den som står som ägare till något av Sveriges 606 920 fritidshus (2019) har i sommar – med rekommendationer om social distansering och ett osäkert läge som resenär – stora möjligheter att hitta någon som vill hyra sommaridyllen. Kanske ser du en möjlighet att därigenom finansiera köpet, eller få en extra intäktsström.

Men det finns en del att tänka på för att uthyrningen ska vara trygg och följa gällande lagar och regler. Här listar vi fem saker du bör ha bockat av innan du ger hyresgästen tillträde.

1. Ta en skälig hyra

Den hyra du tar ut för ditt sommarhus ska enligt lag vara skälig. Det innebär att hyran ska baseras på de kostnader du har för huset. Hyran får inte påtagligt överstiga summan av kapitalkostnader (exempelvis räntekostnader) och bostadens driftskostnader (exempelvis el, vatten, värme, underhåll). Om du har tagit ut en för hög hyra som anses vara icke-skälig riskerar du att bli återbetalningsskyldig.

2. Ha en försäkring som täcker

Planerar du att hyra ut ditt sommarställe under en längre period i sommar bör du i rollen som ägare, med ett ekonomiskt intresse i sommarhuset, teckna en tilläggsförsäkring. En sådan försäkring är avsedd att omfatta sommarhuset och fungerar som ett komplement till din hemförsäkring vid uthyrning. Därigenom garderar du dig mot skador som kan uppkomma under uthyrningsperioden, exempelvis skador vid en brand eller vid ett läckage.

3. Skriv ett hyreskontrakt

Ett hyresavtal skyddar vid en eventuell tvist och ansvaret i att upprätta ett hyreskontrakt åligger dig som hyresvärd. Avtalet bör bland annat innehålla villkor om tillträdesdatum, hyresperiod, betalningsvillkor och övriga bestämmelser.

 

4. Besiktiga och signera protokoll

Genom att besiktiga huset vid in- och utflyttning kan du undvika otrevliga beskyllningar och tvister. Se till att ha fört ett protokoll över skador som fanns vid inflyttningen, och att hyresgästen signerat protokollet. Görs inte det riskerar du som ägare stå som skyldig för en skada som du inte kan bevisa har skett under uthyrningsperioden.

5. Deklaration av hyresintäkter och schablonmässiga avdrag

När du hyr ut ett fritidshus ska intäkten redovisas som inkomst av kapital i din deklaration. Du behöver dock bara betala skatt om hyresintäkterna överstiger 40 000 kronor. Du får även göra ett avdrag med 20 procent av hyresintäkten. Det innebär att du först räknar bort 20 procent och därefter gör du ett schablonavdrag med 40 000 kronor (per år och per bostad) från hyresintäkten. Som privatperson beskattas hyresinkomster, utöver avdragen, med 30 procent.

Här kan du räkna ut hur mycket du ska betala i skatt för uthyrningen

Här hittar du en hjälpblankett för att räkna ut eventuellt överskott vid uthyrning

 

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss