Wall of worries

Skriven av Michael Livijn

Devisen “wall of worry” står på finanslingo för en aktiemarknad som stiger, men under ständig oro. Har vi “klättrat längs en vägg av oro” under årets första månader som trots incidenter och kriser haft en marknad som är upp? Här listar vår chefsstrateg Michael Livijn fyra punkter för vad som ligger i pipeline för just “climbing the wall of worry”.

Veckokommentaren fortsätter nedan.
Input the campaign name that submitters should be added to.

Med våren ordentligt på ingång börjar mer än bara växtligheten vakna till liv och även vi själva anar att det nog kommer att bli en sommar också detta år. Något som inte var självklart för bara ett par månader sedan. Vinterdvalan skymmer ibland det mesta, så varför inte ta en titt utifrån ett marknadsperspektiv?

Det har minst sagt varit ett svängigt marknadsår hittills. Vi har haft dominerande narrativ som recessionsoro (hårdlandning i ekonomin), policymisstag från centralbankerna, tillväxtoptimism med efterföljande oro för en högre inflation, bankkris, frågor kring det finansiella systemets stabilitet och så klart konsekvenserna av högre priser på allt från mat till bostadsräntor. Detta mot en bakgrund av fortsatt höga geopolitiska spänningar och ett ännu pågående krig i Europa. Likväl är globala aktier upp runt fem procent, svenska aktier har loggat en uppgång kring tio procent och flertalet ränteslag har haft en positiv avkastning mellan en och fyra procent. Hur gick det här till? Jag hävdar utan att skämmas att den upplevda verkligheten skiljer sig rejält från marknadsverkligheten i år.

Någonstans i denna diskrepans kanske vi hittar (aktie)marknadens innersta väsen. Och eftersom marknaden är skapad av människor får vi börja hos oss själva. Vid det här laget är det allmänt känt att vi fortfarande har en hel del stenåldersmänniska kvar i oss, och därmed instinkten att hela tiden fokusera på risker snarare än möjligheter. Prasslet i busken kunde på den tiden vara fatalt och jag misstänker att devisen ”bättre fly än illa fäkta” spårar sitt ursprung från just det faktumet. Den moderna motsvarigheten på marknaden kallas populärt ”wall of worry”, att marknaden under stor upplevd osäkerhet/oro/risk/skräck (välj invektiv) trots allt rör sig uppåt. Och min uppfattning är att 2023 speglar denna företeelse ganska så väl.

Sedan så ska jag inte sopa under mattan att från tid till annan visar sig prasslet vara på riktigt, och historien är fylld med kraftiga nedgångar, vissa kortare, andra längre. Tar vi det amerikanska aktieindexet S&P 500 så har antalet så kallade ”björnmarknader”, alltså en nedgång större än 20 procent, varit 22 stycken sedan 1929. Genomsnitt ska man vara mycket försiktig med, fast skulle vi drista oss att använda ett i illustrativt syfte så innebär det ungefär vart fjärde år. Samtidigt har två sådana björnmarknader uppträtt de senaste tre åren (2020 och 2022), därav brasklappen.

Vad som dock alltid stämmer när gäller marknaden är att den tittar framåt. Och med det perspektivet, vad ligger i pipeline när det kommer till beteendet ”wall of worry”? Nedan är ett axplock av fokuspunkter där riskperspektivet är dominerande:

  • Ännu ett skuldtaksbråk under uppseglande i USA. Kongressen beslutar om hur mycket regeringen kan låna och går inte budgeten ihop riskerar landet i yttersta fall en betalningsinställelse. Denna strid har upprepats ett antal gånger efter finanskrisen, fast en kompromiss har förr eller senare nåtts. Tonläget denna gång är dock mycket högt/inflammerat mellan republikaner och demokrater.
  • Konjunkturen, inflationen och centralbankerna. Tarvar knappast någon större belysning, utan kommer att vara ett tema under resten av 2023. Speciellt fajten mellan centralbankerna och marknaden i synen på styrräntebanan är intressant, där de förra står på sig om högre räntor längre mot den senares syn om räntesänkningar redan i sommar (USA). Something’s gotta give.
  • Kanske en lite undanskymd, men central, drivkraft i all makro-fokus. Vinsttillväxten globalt var negativ förra kvartalet, och kommer att fortsätta att vara det även detta och nästa kvartal, trots att bolagen slår (de låga) förväntningarna i den pågående rapporteringen. Analytikerna ser ändå en vinsttillväxt för helåret 2023 på 0,7 procent, vilket förutsätter en kraftig acceleration i vinsterna under tredje och fjärde kvartalet. Givet osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen kan det bli tufft att infria förväntningarna.
  • Notoriskt svår att kvantifiera, fast kriget i Ukraina fortsätter, spänningarna mellan USA och Kina ökar och världen går mot mer fragmentering, både politiskt och ekonomiskt.

Kort sagt, det kan kännas som om det prasslar konstant och sannolikheten att 2023 kommer att bli ett fortsatt händelserikt år anser åtminstone jag vara ganska stor. Så till den stora frågan: blir det fortsatt ”wall of worry”-klättrande eller björnmarknad? Det raka svaret är att vi inte vet. Det vi dock vet är att marknaden över tid har haft en historia av att leverera avkastning, trots upplevda risker bakom varje knut och återkommande björnmarknader. Mitt stalltips är att det kommer att fortsätta att gälla!

 

Dela artikel

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss