Vilka länder presterade bäst under 2020?

Skriven av Formue

Den danska aktiemarknaden presterade bäst 2020.

Under kalenderåret 2020 steg världsindexet MSCI All Country (ACWI) för globala aktier med 2,18 procent mätt i svenska kronor. Men det finns stora regionala skillnader och fjolårets solklara vinnare är den danska aktiemarknaden – med en uppgång på 26,33 procent.

I figuren nedan har vi illustrerat förhållandet mellan risk (kursvariaton) och avkastning för världsindexet – och aktiemarknaderna som ingår i indexet för år 2020.

De ljusblå prickarna representerar de 50 enskilda aktiemarknaderna som ingår i ACWI-indexet (håll muspekaren över prickarna för att se vilken prick som representerar vilket land). Den mörkblå pricken representerar världsindex. Risk (kursvariation) ligger på den horisontella axeln, medan den vertikala axeln visar avkastning. Ju högre upp på den vertikala axeln de olika länderna befinner sig, desto bättre är förhållandet mellan risk och avkastning.

I figuren kan vi avläsa att den danska aktiemarknaden uppnådde högst riskjusterad avkastning under 2020. Det beror till mångt och mycket på aktiernas inriktning mot förnybar energi. Riktigt lika mycket vind i seglen hade inte den brittiska aktiemarknaden och Storbritannien som under fjolåret visade upp en av de svagaste enskilda aktiemarknaderna, med relativt stora sektorer inriktade mot finans och teknologi.

Världsindexet gav en god riskjusterad avkastning

Vi kan i figuren se att världsindex (mörkblå prick) under 2020 presterade relativt bra jämfört med alla enskilda länder. Avkastningen för världsindex var i mitten jämfört med de enskilda marknaderna, dock var risken mycket lägre än på de flesta enskilda marknader. Endast nio av 50 länder uppnådde en bättre riskjusterad avkastning (förhållandet mellan avkastning och risk) än världsindexet.

I begreppet riskspridning finns en insikt om att framtiden är osäker. Eftersom du inte vet vilka aktier eller marknader som kommer att prestera bäst i framtiden, köper du en bred korg med investeringar – istället för att kanalisera alla pengar till en och samma investering. När du köper brett tar du också konsekvensen av att inte veta vem som kommer att vara framtidens vinnare. Du kommer att inkludera både vinnare och förlorare i din korg när du följer principen om riskdiversifiering – men när du sprider din risk är du också garanterad att få med dig vinnarna.

 

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss