Vår chefsekonom Rose Marie Westman i DI Börsmorgon

Skriven av Formue

Så kommer ekonomin utvecklas 2021.

Fredag 20 november medverkade vår chefsekonom Rose Marie Westman i DI Börsmorgon.  Se inslaget här.

 

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss