Vad ska du tänka på när bolaget blir vilande? Skattekonsekvenser vid trädabolag

Skriven av Formue

Fomues Head of Tax & Legal Elina Sultan pratar om det viktigaste kopplat till trädabolag. Från skattekonsekvenser till regler och lagar, också vem vilande bolag passar för – är det en möjlighet för superentreprenören eller familjeföretagaren?

Se inspelningen av webbinariet

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss