En ny ekonomisk era med Formues chefsstrateg Michael Livijn

Skriven av Formue

Under Formuedagen 2023 var en av talarna Formues chefsstrateg Michael Livijn. Han pratade om en värld i förändring; om en ny ekonomisk era och vilka drivkrafter som kommer att forma framtiden. Han bjöd även på en snabb tillbakablick från vilken era vi kommer ifrån.

Nedan ser du klippet från Formuedagen 2023 tillsammans med Michael Livijn och moderator Beata Wickbom.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss