Webbinarium: Sammanfattning av investeringsåret 2023 och utsikterna för 2024

Skriven av Formue

Vi inleder det nya året med en analys av investeringslandskapet för 2023 med utgångspunkt i vår senaste investeringsrapport. Vi riktar även vår uppmärksamhet mot framtiden och vad det kommande året har att erbjuda. Vilka förväntningar har vi för 2024? Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut, och vilka strategier övervägs för att effektivt navigera genom det kommande året med framgång?

Med under webbinariet är Formues chefsstrateg Michael Livijn och investeringschef Niclas Hiller.

Klicka här för att titta på webbinariet!

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss