Uppdatering om Coronaviruset och dess effekt på aktiemarknaderna

Skriven av Formue

Vi har tidigare i vårt marknadsbrev för februari varnat för att utbrottet av Coronaviruset i Kina riskerade att påverka global tillväxt negativt med tanke på den integration av globala leverantörskedjor som Kina bidragit till de senaste 20 åren. Av den globala volymen av komponenter som importeras av industriföretag världen över står Kina för 20 % av tillverkningen.

Aktiemarknaderna var de första veckorna efter utbrottet tämligen oberörd och uppgången fortsatte till synes oavbruten. Skälet till detta var främst att virusutbrottet sågs som ett kortsiktigt kinesiskt problem som snart skulle vara över och att de längre marknadsräntorna uppvisade nedgångar, vilket sågs som positivt för aktievärderingarna. Dessutom fanns utsikten om fler räntesänkningar från FED om läget skulle visa sig något värre.

Sedan slutet av förra veckan har dock spridningen av virusinfekterade fall utanför Kina ökat och aktiemarknaden har därefter dragit slutsatsen att global tillväxt och därmed vinsterna hos globala, men även företag på hemmamarknader, kommer bli påverkade. Ett flertal globala företag har bekräftat bilden av produktionsstörningar och minskande försäljning.

Hittills har aktiemarknaden globalt minskat med 7 % i lokala valutor och Stockholmsbörsen lika mycket sedan toppnoteringen den 19 februari. Från årets början är utvecklingen på aktiemarknaderna -1 % i Sverige och -3 % globalt. Vi på Burenstam avvaktar nu utvecklingen och anser att sannolikheten för ökade budgetssatsningar i såväl Europa och USA är hög om utbrottet förvärras de närmaste veckorna. Även räntesänkningar från FED är högst sannolika om oron i aktiemarknaderna tilltar. Uttalande från FED har hittills varit att de följer utvecklingen noga och är beredda, men inte har för avsikt att sänka just nu.

Spridningen av Coronaviruset är ett test av ledarskapet i såväl EU som i USA. Beredskapen för att hantera pandemier är inte testat men förberedelserna har funnits i både USA och Europa. Spridningen i länder utanför Kina med svagare sjukvård och sämre resurser är en ännu större utmaning men samtidigt är dessa länders betydelse för den globala ekonomin relativt liten.

Vi behåller vår allokering till aktier i nuläget oförändrad och rekommenderar att strategin för tillgångsallokering i stort bevaras.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss