Trendspanaren om AI:s roll som navigator i vår dynamiska värld

Skriven av Formue

Under Formuedagen 2023 gästades vi av Nicholas Fernholm, en framstående expert inom förändringsledning och teknologisk innovation. 2022 blev han nominerad till Årets talare och han står även bakom Sveriges första bok skriven av artificiell intelligens. Med erfarenhet som robotchef på Nya Karolinska och som ledare inom förändringsprocesser inom sjukvården vägleder hans föreläsningar enskilda individer och organisationer genom den dynamiska digitala eran.

I klippet nedan från Formuedagen 2023 tar Nicholas med dig in i digitaliseringens framtid och AI:s roll som en guide i vår snabbföränderliga värld.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss