Pest eller kolera?

Skriven av Michael Livijn

Vår chefsstrateg Michael Livijn pratar om strategier, finansbransch-klichéer och att förutspå framtiden. Han listar tre huvudscenarier för tiden framåt och avslutar med vad du som investerare bör tänka på i perioder med osäkerhet, oro och nedgångar.

Oron på de globala marknaderna fortsätter, och med den även de negativa kursrörelserna. Tittar vi på aktiemarknaderna har framför allt corona-vinnarna kommit ned på jorden med sektorer som tech i spetsen. Även tillväxtorienterade strategier har fått ge vika för det senaste decenniets eftersläntrare value, eller värdeorienterade aktier. På räntesidan har i princip allt utom korta räntor, eller kontanter, drabbats hårt. Givet förutsättningarna är det kanske inte så konstigt, 2022 går hittills att sammanfatta med orden ”för mycket av allt”. En av finansbransch-klichéerna är att det aldrig har varit så svårt att förutspå framtiden som nu. I år lutar åtminstone jag åt att det faktiskt stämmer. För det har onekligen hänt enormt mycket på så många fronter att det blir svårt att få ett grepp överhuvudtaget.

Skiftet mot en inflationsmiljö i spåren av pandemin (som i sig också var en rätt stor händelse, vars efterdyningar definitivt är med oss fortfarande) efter drygt 30 års sjunkande inflation, stigande räntor, kraftigt störda leverantörskedjor globalt och på detta ett fullskaligt krig i Europa, vars utbrott ritade om den geopolitiska kartan på en natt lämnar vissa spår. Sett i det perspektivet blir marknadsreaktionerna kanske lite mer begripliga. Men det tar inte bort det faktum att vi har en framtid att förhålla oss till, hur osäker den än må vara. Med risk för att förenkla verkligheten kraftigt så står striden mellan tre huvudscenarier:

  1. Mjuklandning
  2. Recession
  3. Stagflation

En mjuklandning förutsätter att inflationstalen och inflationsförväntningarna sjunker tillbaka, centralbankerna lyckas manövrera sina räntehöjningar så att ekonomin inte går in i en recession och därmed lägga en hygglig grund för nästa cykel. Fortsätter inflationen att stiga och de i stället tvingas höja kraftigt för att få ned inflationen är såklart risken för en recession stor. ”Worst case” är stagflations-scenariot, där en envis inflation tvingar centralbankerna att hålla räntan hög vilket innebär en minst sagt anemisk ekonomisk utveckling. Marknaden har huvudfokus på de två första, därmed inte sagt att nummer tre inte är i spel, framtiden är som sagt svår att förutspå.

Givet marknadsutvecklingen hittills i år så kan man ställa sig frågan hur mycket som faktiskt är prissatt. Här finns det såklart inga rätta svar, men jag skulle vilja drista mig till att en hel del av åtminstone mjuklandningen ligger i priserna. Oron på kort sikt kommer dock troligen att fortsätta eftersom recessionshotet ingalunda är borta. Kommande månaders datapunkter för speciellt inflationen blir avgörande, så det är ingen vild gissning att den stökiga miljön kommer att vara med oss ett tag till. Att navigera nämnda miljö kan kännas som en gordisk knut eftersom osäkerheten är så stor. Antalet åsikter om vart vi är på väg ökar också kraftigt när oron stiger, vilket gör att det kan kännas än mer omöjligt att hantera situationen. Därför att det lätt att fatta fel beslut i sin portfölj, behovet av att agera tar över alla andra överväganden. Och handen på hjärtat, om alla andra är osäkra, hur säker är du själv på att ditt beslut kommer att bli det rätta?

Perioder med osäkerhet, oro och nedgångar kommer alltid vara en del av marknaden och den gratislunch som finns är att ha en plan för sin portfölj i form av en långsiktig allokering som sprider riskerna både mellan och inom de olika tillgångsslagen. Är du bekväm med din portfölj över tid (alltså både i upp- såväl som nedgång) är sannolikheten större att du inte känner dig tvingad att fatta beslut som sedan visar sig vara förhastade. Kort sagt, du behöver inte välja mellan pest eller kolera.

Text: Michael Livijn

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss